Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Plukovník Bohuslav Přikryl novým rektorem Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Plukovník Bohuslav Přikryl novým rektorem Univerzity obrany

Od 1. srpna 2012 je rektorem-velitelem Univerzity obrany plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. Ten byl v březnu letošního roku zvolen Akademickým senátem UO za kandidáta na funkci rektora a jmenován prezidentem republiky v polovině června. Plukovník Bohuslav Přikryl se stává rektorem-velitelem Univerzity obrany na funkční období od 1. srpna 2012 do 31. července 2016.

K oficiálnímu předání funkce rektora-velitele Univerzity obrany došlo již v rámci slavnostního vyřazení absolventů UO v pátek 27. července 2012. Nový rektor-velitel Univerzity obrany plukovník Bohuslav Přikryl převzal z rukou náměstka ministra obrany pro personalistiku Michaela Hrbaty bojový prapor Univerzity obrany.

Na slavnostním nástupu brigádní generál v záloze Rudolf Urban, jemuž 31. července 2012 skončilo druhé funkční období v nejvyšší akademické funkci, řekl: „Na počátku svého vystoupení jsem zmínil příměr o cílové pásce, kterou protnuli naši absolventi. Dovolte mi poznamenat, že tento fakt se sice v poněkud jiném kontextu týká i mě samotného. Hovořím z tohoto místa a v tento významný okamžik naposledy jako rektor-velitel Univerzity obrany. Chtěl bych proto na tomto širokém fóru veřejně poděkovat vám, všem příslušníkům školy, vojákům z povolání stálého stavu, studentům a občanským zaměstnancům, představitelům nadřízených složek ministerstva obrany a generálního štábu, zástupcům veřejné správy, členům partnerských občanských sdružení a vzdělávacích institucí i našim zahraničním přátelům za pomoc a podporu, kterou jste mi po obě funkční období projevovali a kterou jsem s vděčností přijímal.“

„Bylo mi ctí zastávat funkci rektora-velitele Univerzity obrany. Pevně věřím, že pod vedením mého nástupce plukovníka Bohuslava Přikryla naše vojenská vysoká škola naváže na všechny pozitivní stránky ve své činnosti a dále prohloubí svůj kredit jako efektivní a moderní vzdělávací a vědecká instituce a státní vysoká škola, která je organickou součástí resortu obrany a vysokého školství České republiky,“ zdůraznil Rudolf Urban.

V erbovní místnosti Klubu Univerzity obrany poté podepsali náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata a brigádní generál v záloze Rudolf Urban a plukovník Bohuslav Přikryl dokument o předání a převzetí funkce rektora-velitele Univerzity obrany. 

Nový rektor-velitel plukovník Bohuslav Přikryl chce Univerzitu obrany rozvíjet jako výrazně vojensky profilovanou státní vysokou školu univerzitního typu. Za rozhodujícího strategického partnera Univerzity obrany přitom považuje Armádu ČR. Tu současně vnímá jako garanta základních pilířů rozvoje Univerzity obrany, tj. vzdělávání a vědecké, výzkumné, inovační a expertní činnosti. „Budu usilovat, aby AČR jako hlavní odběratel výstupů z Univerzity obrany byla fakticky přesvědčena o naplňování jí stanovených požadavků,“ uvádí plukovník Přikryl.

 

Autor: Pavel Pazdera, foto: Zdeňka Dubová​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme