Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní udělení akademických titulů

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní udělení akademických titulů

Poslední pátek letošního července patřil na Univerzitě obrany k významným dnům. V průběhu slavnostního shromáždění, které se uskutečnilo v aule Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, absolventi bakalářských a magisterských studijních programů Fakulty vojenských technologií UO a Fakulty ekonomiky a managementu UO složili absolventský slib a převzali diplomy dokládající dosažení vysokoškolského vzdělání a získání akademického titulu bakalář či inženýr.

​Promocí absolventů Univerzity obrany se vedle akademických funkcionářů univerzity a fakult zúčastnili také významní hosté, například 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Ing. Miroslav Žižka, rektor Univerzity obrany v Bělehradě generálporučík prof. Dr. Miodrag Jevtić, náčelník Vojenské akademie v Bělehradě generálmajor Dr. Mladen Vuruna, přidělenec obrany a letecký přidělenec USA plukovník Patrick T. Sullivan či přidělenec obrany Vietnamské socialistické republiky Vo Van Thanh. 

Slavnostním ukončením vysokoškolského studia nejprve prošli absolventi Fakulty vojenských technologií UO. Celkem 136 absolventů této fakulty převzalo diplomy z rukou děkana plukovníka prof. Ing. Zdeňka Vintra, CSc. Mezi promovanými byli také výteční studenti fakulty poručík Ing. Lukáš Perný, poručík Ing. Pavel Králík a četař Bc. Jan Holub, kteří předtím na vyřazení obdrželi věcný dar ministra obrany ČR, a poručice Ing. Pavla Kopicová, četař Bc. Petr Jusko, četařka Bc. Eva Krumlová a četař Bc. František Chuděj, kteří byli zase odměněni rektorem-velitelem Univerzity obrany. Devět absolventů s červeným diplomem převzalo Cenu děkana FVT.

„Cesta k této slavnostní promoci nebyla pro naše absolventy jednoduchá. Byla spojena s léty studijního úsilí, skládáním nelehkých zkoušek a překonáváním překážek v rámci plnění studijních povinností. Proto dnes zde stojí jen ti, kteří šli za svým cílem skutečně houževnatě a zodpovědně. … Věřím, že jste se během studií mnohému naučili a že si z fakulty odnesete něco víc než jen diplomy. Mám na mysli jak hluboké znalosti z oborů, které byly předmětem vašeho studia, tak i schopnosti získané poznatky prakticky uplatňovat. Jsem přesvědčen, že v praktickém životě prokážete výbornou připravenost, která vám umožní prosadit se nejenom v AČR, ale také v průmyslu, ve státní správě, v soukromém podnikání či v dalších oblastech lidské činnosti,“ uvedl na adresu absolventů děkan FVT plukovník Zdeněk Vintr.

Promoční akt v aule Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně pokračoval odpoledním slavnostním shromážděním akademické obce Fakulty ekonomiky a managementu UO. Na něm bylo promováno 194 absolventů vojenského a civilního studia. Diplomy absolventům předával děkan Fakulty ekonomiky a managementu UO plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D.

„Řada z vás dnešním dnem završuje studentská léta a nastupuje školu nejtěžší, školu života. Skutečnost, že se stáváte absolventy Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany, znamená, že většina z vás bude působit ve prospěch zajišťování klíčových hodnot naší společnosti – její obrany a bezpečnosti. Proto je vaše budoucnost spjata s budoucností našeho státu. … Každý z vás, ať již ve vojenském či jiném stejnokroji, nebo v civilním oděvu, může sehrát významnou úlohu při rozvoji občanské společnosti České republiky a ochraně jejích demokratických principů. Zhostíte-li se této úlohy se ctí, naplníte očekávání kladená na absolventy Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Jsem přesvědčen, že tomu tak skutečně bude,“ řekl mimo jiné k absolventům FEM plukovník Vladan Holcner.

Děkan fakulty ve svém projevu vzpomněl i přítomné rodiče a příbuzné letošních absolventů. „Nezapomeňme však na ty, kteří vás na cestě vaším studiem provázeli především. Jedná se o vaše rodiče, prarodiče, partnery a partnerky a další, kteří vás po celou dobu studia podporovali, ať již materiálně nebo morálně. Vám, blízcí našich absolventů, patří jejich poděkování a vděk. Proto dnešní den náleží nejen našim absolventům, ale i vám jako den, kdy investice a naděje vkládané do vašich blízkých dochází naplnění a vytváří pro ně předpoklady slibné budoucnosti,“ podotkl plukovník Holcner.  

Mezi promovanými absolventy fakulty byli také nejlepší studenti ocenění ministrem obrany ČR – poručík Ing. Jan Rybička, poručík Ing. Vojtěch Jůza, poručík Ing. Petr Chytil a výteční studenti odměnění rektorem-velitelem UO – poručík Bc. Jan Žárský, četařka Bc. Pavla Macounová, četařka Bc. Kateřina Linhartová a četař Bc. Michal Formánek. Třináct studentů, kteří prospěli s vyznamenáním, obdrželo od děkana Pamětní plaketu FEM.

 

 Promoce absolventů FEM UO 27. 7. 2012 

 Promoce absolventů FVT UO 27. 7. 2012 ​

  

Autor: Pavel Pazdera​​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme