Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní vyřazení absolventů na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní vyřazení absolventů na Univerzitě obrany

Sto šedesát sedm studentů vojenského prezenčního studia ukončilo v pátek 27. července 2012 studium na Univerzitě obrany. Tradičnímu slavnostnímu aktu vyřazení absolventů Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií v brněnských kasárnách na ulici Šumavská přihlíželi čelní představitelé Ministerstva obrany, Generálního štábu AČR a další významní zástupci resortu obrany a civilní hosté. 

Ceremoniálu se účastnil náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata, náčelník Generálního štábu AČR generálporučík Petr Pavel a hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek. Pozvání na vyřazení absolventů přijali představitelé partnerské Univerzity obrany z Bělehradu, vojenští přidělenci států Francie, USA a Vietnamu, představitelé státní správy a místní samosprávy a delegace partnerských občanských sdružení. Slavnostního vyřazení byli tradičně přítomni rodinní příslušníci čerstvých absolventů Univerzity obrany. 

Úvodem si minutou ticha všichni přítomní uctili památku nedávno zesnulého studenta posledního ročníku navazujícího magisterského studia Fakulty ekonomiky a managementu rotmistra Lukáše Lindnera. 

Po přehlídce nastoupených jednotek a přivítání hostů následoval projev náměstka ministra obrany Michaela Hrbaty, v němž popřál absolventům jménem ministra obrany a jménem svým hodně úspěchů. „Jmenovacím aktem jsou dnes symbolicky završena Vaše studentská léta. Otevírají se před Vámi nové možnosti a perspektivy. Kredit, který naše armáda po roce 1989 zaslouženě získala doma i v zahraničí, Vás nyní nejen motivuje, ale i zavazuje,“ uvedl.

Náčelník GŠ AČR generálporučík Petr Pavel, který Univerzitu obrany navštívil premiérově ve své nové funkci, v následném vystoupení na adresu absolventů řekl: „Vybrali jste si zajímavé, specifické a současně nesmírně náročné povolání, které klade na vojenské profesionály vysoké požadavky. Přeji vám všem, abyste svého rozhodnutí nikdy nelitovali, naopak našli v něm své životní poslání.“

Rektor-velitel UO brigádní generál v záloze Rudolf Urban, který v těchto dnech uzavírá sedmiletou kapitolu zasvěcenou nejvyšší akademické funkci naší jediné vojenské školy v závěru své ho projevu ke studentům uvedl: „Chtěl bych všem příslušníkům školy, vojákům z povolání stálého stavu, studentům a občanským zaměstnancům, představitelům nadřízených složek ministerstva obrany a generálního štábu, zástupcům veřejné správy, členům partnerských občanských sdružení a vzdělávacích institucí i našim zahraničním přátelům poděkovat za pomoc a podporu, kterou jste mi po obě funkční období projevovali a kterou jsem s vděčností přijímal.“ 

Následovalo symbolické vyřazení absolventů prostřednictvím poručíka Lukáše Perného, nejlepšího studenta Fakulty vojenských technologií, a udělení dalších ocenění. Šest výtečných absolventů obdrželo věcný dar ministra obrany ČR, dva absolventi ocenění náčelníka Generálního štábu AČR a dalších osm odměnu rektora-velitele Univerzity obrany. Nejlepší student specializace pozemních sil převzal cenu náčelníka Generálního štábu pozemních sil Španělska a nejlepší student letecké specializace dostal z rukou přidělence obrany Francie v ČR plukovníka Bruno Bucherie cenu velitele francouzské letecké akademie v Salon de Provence. 

Se svou zdravicí vystoupil také hejtman Jihomoravského kraje Michal Hašek, který absolventům Univerzity obrany popřál hodně úspěchů v jejich budoucí vojenské kariéře. Součástí slavnostního shromáždění bylo také předání stuhy Společnosti Ludvíka Svobody bojovému praporu Univerzity obrany. Poté následoval akt předání bojového praporu z rukou stávajícího rektora brigádního generála v záloze Rudolfa Urbana do rukou nastupujícího rektora, plukovníka Bohuslava Přikryla, který novou funkci přebírá od 1. srpna 2012. 

Sváteční atmosféru podtrhly průlety dvou vrtulníků Mi-24V/35 z letecké základny v Náměšti nad Oslavou a dvou taktických letounů JAS-39 Gripen z letecké základny v Čáslavi. Vyřazení absolventů uzavřel slavnostní vojenský pochod, symbolické vyhození vojenských čepic do vzduchu a gratulace rodičů, příbuzných a přátel. 

Nejvýznamnější den pro absolventy Univerzity obrany pokračoval akademickou částí – slavnostními promocemi absolventů vojenského i civilního studia. Promoce absolventů Fakulty vojenských technologií a Fakulty ekonomiky a managementu proběhly v aule Q Vysokého učení technického v Brně. Celkem promovalo 330 absolventů všech typů a forem studia.


 Slavnostní vyřazení absolventů 27. 7. 2012 - foto Zdeňka Dubová​   

 Slavnostní vyřazení absolventů 27. 7. 2012 - foto Michal Minařík​  

 Slavnostní vyřazení absolventů 27. 7. 2012 ​ 

 Video z vyřazení absolventů na army.cz   ​

Autor: Zdeňka Dubová​​​​, foto autorka a Michal Minařík​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme