Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vysokoškolští studenti sklízejí, co zaseli

DOCENDO DISCIMUS

 

Vysokoškolští studenti sklízejí, co zaseli

Končící studenti Univerzity obrany mají v těchto dnech žně. Sklízejí, co v průběhu vysokoškolského studia zaseli. Od 9. do 20. července 2012 probíhají totiž v Brně obhajoby diplomových prací a státní závěrečné zkoušky. V letošním akademickém roce by je mělo absolvovat 344 studentů bakalářských a magisterských studijních programů. Z  Fakulty ekonomiky a managementu 197 a z Fakulty vojenských technologií 147.

Lékaři a farmaceuti z Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové už mají státnice – a dokonce už i promoce za sebou. Uspělo všech 14, jejich kolegům – bakalářům se tak již nedařilo. Těch uspělo z 8 pouze 6 a další 4 státnice teprve čekají.

V úterý 17. července absolvovalo státnice například osm studentů kombinované formy studia managementu informačních zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu. „Cítíme zdravou nervozitu, ale věříme si,“ shrnul pocity před státnicemi kapitán Bc. Michal Beneš i za svého kolegu rotného Bc. Marka Gottfrieda. Nadporučice Bc. Kamila Kozárová, kterou čekala obhajoba diplomové práce na téma Informační válka v soudobých konfliktech, měla obavy z ústní zkoušky. „Nejtěžší bude pro mě projektový management,“ svěřila se.

Ve stejný den se státním závěrečným zkouškám podrobila také šestice budoucích ženistů – studentů Fakulty vojenských technologií. Pocit obrovské úlevy prožíval četař Jan Hronek z Katedry ženijních technologií, který z ženistů v úterý absolvoval státnice jako první. „Nejtěžší pro mě byla obhajoba diplomové práce. Byla na téma Zázemí pro opravy techniky v zahraničních misích AČR. Počáteční tréma udělala své, ale pak to ze mě spadlo a šlo to lépe,“ rekapituloval.

Všem studentům, kteří státní závěrečné zkoušky a obhajoby diplomových prací zdárně absolvovali, blahopřejeme, a těm, kteří je mají ještě před sebou, držíme pěsti.

 

Autor: Zdeňka Dubová​

​ ​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme