Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
UO Brno jako partner IP Erasmus v Polsku

DOCENDO DISCIMUS

 

UO Brno jako partner IP Erasmus v Polsku

Ve dnech 1. až 13. července 2012 proběhl v rámci Erasmu aktivit na polské  Akademii národní obrany ve Varšavě I. ročník intenzivního kurzu Erasmus „AVIATION FOR CITIZEN SECURITY AND SAFETY“. Kromě lektorů a studentů domácí univerzity se čtrnáctidenního programu účastnilo celkem šest univerzit a to z Estonska, Litvy, Slovenska, Polska. Česká republika byla reprezentována zástupci Univerzity obrany Brno.

Příprava IP Erasmu s výše uvedeným názvem byla zahájena již před dvěma roky, kdy byla Univerzita obrany požádána o aktivní spoluúčast na uvedeném programu. Koordinátor Univerzity obrany pro Erasmus podplukovník RNDr. Antonín Műller, CSc., oslovil všechny tři fakulty o možné vyslání svého akademického personálu. Konečné přípravy se pak po výběrovém řízení na uvedenou aktivitu účastnil lektor z Katedry letectva Fakulty vojenských technologií (FVT), dva studenti FVT oboru Letový provoz a tři studenti Fakulty vojenského zdravotnictví oboru zdravotnický záchranář.

Česká republika obdržela úkol na zpracování materiálu pro výuku v oblasti Letecké pátrací a záchranné služby (SAR – Search and Rescue) a výuku z oblasti Letecké záchranné služby (HEMS – Helicopter Emergency Medical Service). V rámci přípravy na daný seminář tak vybraní účastníci zpracovali písemný materiál s uvedenou problematikou. Navštívili rovněž letecké základny HEMS v České republice - DSA a.s. v Hradci Králové a LZS AČR se stanovištěm Plzeň-Líně. Zapracován byl rovněž materiál Letecké služby Policie České republiky.

Další aktivitou IP bylo prezentování materiálu partnerských univerzit z oblasti Letecké činnosti policie, střežení státní hranice a hranice EU pomocí létajících prostředků, LZS v horském prostředí a činnosti letectva při přírodních katastrofách (záplavy apod.) a kontrole životního prostředí.

Semináře pak naplňovaly danou problematiku diskusí a řešením z pohledu jednotlivých účastnických zemí. Vhodným doplňkem byly také návštěvy jednotlivých aktivních pracovišť, kterými jsou veškeré letecké činnosti zajišťovány s následnou diskusí.


 

This project has been funded with support from the European Commission  

Text a foto: Miloslav Bauer ​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme