Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Jednání řešitelů projektu revitalizace kasáren Šumavská

DOCENDO DISCIMUS

 

Jednání řešitelů projektu revitalizace kasáren Šumavská

V rámci realizace projektu s názvem Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie, který je financován prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a jehož cílem je revitalizace objektů Univerzity obrany v kasárnách Šumavská, proběhlo koncem června na Univerzitě obrany další setkání řešitelského týmu. Pracovní jednání řídil hlavní koordinátor projektu plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., prorektor pro rozvoj UO.

V první části jednání Ing. Karol Baláž z odboru logistiky Univerzity obrany informoval členy realizačního týmu projektu o aktuálním stavu realizace stavby. Stavba postupuje v souladu s harmonogramem prací. V současné době se dokončují veškeré bourací práce včetně vytvoření nových otvoru v suterénu budov č. 9 a 9a, v prostoru budoucí balistické střelnice se řeší podchycení základů a zpevnění podloží, byly zahájeny demontáž starého topného systému budov, výstavba lešení ze zadní části budov a bourací práce na sociálních zařízeních. Provádí se úpravy vnitřní a vnější kanalizace včetně zhutnění zeminy po výkopech ve vozovce. Dále se připravuje injektáž obvodového zdiva. 

V další části zasedání se realizační tým zabýval otázkami financování stavebních prací, požadavky na vícepráce a technickými listy změn pro MŠMT. Poté byli členové řešitelského týmu seznámeni s výsledkem externího auditu projektu provedeného nezávislým auditorem a s připravovaným interním auditem prostřednictvím Odboru interního auditu MO. Dále na jednání byly řešeny některé administrativní záležitosti spojené s projektem. Nakonec proběhla prohlídka staveniště.

Hlavním cílem daného projektu je rekonstrukce objektů Univerzity obrany, které jsou stěžejní složkou infrastruktury pro vzdělávací a výzkumnou činnost strojních oborů studijního programu Vojenské technologie. Revitalizace starších budov č. 9 a 9a v kasárnách Šumavská vyřeší modernizaci specifických výukových a laboratorních fondů vybraných kateder Univerzity obrany. Zrekonstruovaný objekt bude následně sloužit k výzkumným a vzdělávacím účelům. 

Projekt je financován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj a ze státního rozpočtu České republiky, z kapitoly 307 – Ministerstvo obrany. Členy řešitelského týmu jsou pracovníci Univerzity obrany, Úřadu akvizic nemovité infrastruktury a odboru řízení organizací a dotací Sekce správy majetku Ministerstva obrany, Vojenské ubytovací a stavební správy Brno a Regionálního finančního odboru Brno.

 

 

 

 

Autor: Pavel Pazdera​

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme