Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Oslava Dne ozbrojených sil ČR o pár dnů dříve

DOCENDO DISCIMUS

 

Oslava Dne ozbrojených sil ČR o pár dnů dříve

V úterý ráno 26. června 2012 si Univerzita obrany připomněla Den ozbrojených sil České republiky. Svátek, který každoročně připadá na 30. června, oslavili o pár dnů dříve vojenští i civilní příslušníci školy shromážděním na nástupišti v kasárnách Šumavská. V tento den, před 94 lety, vyjádřila spojenecká Francie, která nesla hlavní tíhu války proti Centrálním mocnostem, svůj respekt a podporu uplatnění práva Čechů a Slováků na nezávislost a státní samostatnost.

Kromě příslušníků Univerzity obrany a jejího vedení se slavnostního nástupu zúčastnila také delegace ministerstva národní obrany Vietnamské socialistické republiky pod vedením generálmajora Phan Tien Haca, ředitele Personální sekce ministerstva národní obrany Vietnamu, a dále přidělenec obrany Vietnamu v České republice plukovník Vo Van Than. Vietnamští hosté přijeli mimo jiné na dvoudenní pracovní jednání, které povedou s představiteli velení školy a jednotlivých fakult v rámci své zahraniční návštěvy České republiky.

S projevem k nadcházejícímu významnému dni pro Armádu České republiky vystoupil rektor Univerzity obrany brigádní generál v záloze profesor Rudolf Urban, který kromě připomenutí této historické události zdůraznil její odkaz dnešku: „Pro nás, příslušníky Armády České republiky jako klíčové součásti ozbrojených sil, představují tradice bojů československých legionářů a poselství přísahy z Darney morální imperativ, který nesmíme nikdy zradit. Je na nás, abychom dokázali v myšlení mladé vojenské generace, při odpovědné výchově nových studentů, odkaz československých legií dále rozvíjet a tvořivě z něj čerpat ponaučení pro další práci.“

Součástí slavnostního nástupu bylo udělení medailí. Třináct příslušníků Univerzity obrany obdrželo medaili Za službu v ozbrojených silách ČR udělenou ministrem o​brany. Rektor - velitel UO brigádní generál v záloze profesor Rudolf Urban poté ocenil 13 významných osobností medailí Univerzity obrany za osobní přínos k rozvoji univerzity a upevňování jejího dobrého jména u veřejnosti a 20 současných a bývalých příslušníků školy svojí pamětní plaketou. Třem studentům Univerzity obrany byla udělena Cena rektora – velitele Univerzity obrany „Studentská hlava 2012“ za nejlepší výsledky v tvůrčí činnosti studentů v akademickém roce 2011/2012.

Předáním vyznamenání a odměn byla naplněna ceremoniální část slavnostního nástupu ke Dni ozbrojených sil ČR, kterou završil slavnostní pochod.


Video:  Slavnostní nástup při příležitosti Dne ozbrojených sil 26. 6. 2012​  

 

Autor: Zdeňka Dubová​​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme