Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní vyřazení absolventů kariérových kurzů

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní vyřazení absolventů kariérových kurzů

Ve středu 27. června 2012 v 10.00 hodin proběhne ve Sněmovním sále Nové radnice v Brně slavnostní vyřazení absolventů Kurzu Generálního štábu a Kurzu vyšších důstojníků. Kromě zástupců vedení Univerzity obrany se ceremoniálu ukončení studia resortních kurzů zúčastní také náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata, náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Vlastimil Picek, primátor statutárního města Brna Roman Onderka a další představitelé AČR.

     

Garantem obou desetiměsíčních kurzů je Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Tyto kariérové kurzy jsou realizovány v rámci programů celoživotního vzdělávání vyšších důstojníků. 
24. kurz Generálního štábu generála Karla Janouška se uskutečnil v termínu od 5. září 2011 do 27. června 2012 a absolvovalo jej pět důstojníků AČR v hodnosti plukovníka. Zaměřen byl na strategické řízení, bezpečnostní a obrannou politiku a vojenské umění. Na výuce se podílela řada domácích i zahraničních představitelů vojenských i civilních orgánů a organizací, k propojení teoretických poznatků s praxí byly provedeny výjezdní zaměstnání na území ČR i v zahraničí. 

Ve stejném termínu probíhal také Kurz vyšších důstojníků v distanční formě, do něhož nastoupilo celkem 36 důstojníků AČR. Výuka byla zaměřena na vojenské umění, výstavbu a rozvoj ozbrojených sil a bezpečnostní a obrannou politiku. Účastníci absolvovali tento kurz v rámci distančního vzdělávání s využitím elektronického systému řízení studia MOODLE. Náročnost kurzu byla o to vyšší, že studium probíhalo při výkonu služební činnosti a jeho účastníci studovali při zaměstnání. Tato forma distančního vzdělávání v kariérových kurzech byla do systému přípravy příslušníků resortu zavedena poprvé a svým rozsahem a obsahem je jedinečná v rámci skupiny Visegrádské čtyřky.

 

Autor: Zdeňka Dubová​ 

 
​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme