Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany má dva nové profesory

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany má dva nové profesory

Prezident republiky Václav Klaus a ministr školství, mládeže a tělovýchovy Petr Fiala předali ve středu 20. června 2012 na slavnostním ceremoniálu ve Velké aule pražského Karolina jmenovací dekrety šedesáti profesorům vysokých škol. Mezi nimi byli také docent Ing. Karel Zaplatílek, Ph.D., který se stal profesorem pro obor vojenská technika - elektrotechnická, a doc. Ing. Kamil Kuča, Ph.D., pro obor toxikologie – oba z Univerzity obrany. Jmenování nových profesorů byl přítomen první náměstek ministra obrany Jiří Šedivý a rektor Univerzity obrany Rudolf Urban.

„Rád bych vám ke jmenování profesorkou, profesorem pogratuloval a také zdůraznil určité závazky a odpovědnost, které z toho vyplývají. Je důležité věnovat se rovným dílem nejen práci vědecké, ale také činnosti pedagogické, tedy svým studentům. Dalším významným posláním je vaše větší zapojení do veřejné diskuse,“ pronesl ve svém projevu ministr školství Petr Fiala, který sám přebíral profesorský dekret v Karolinu přesně před deseti lety.

Profesor Karel Zaplatílek je dlouholetým a zkušeným pedagogickým a vědeckým pracovníkem Katedry elektrotechniky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Jeho vědeckovýzkumná práce je zaměřena na oblast teoretické elektroniky, konkrétně modelování a simulaci elektronických obvodů a systémů. Od počátku interní vědecké přípravy se intenzivně zabýval vývojem a aplikací nových modelů moderních elektronických systémů. Ve výukovém procesu je zastáncem řádného pochopení fyzikálních principů a laboratorní praxe. Je znám uvážlivým využitím počítačů, zejména ve spojení s praktickou výukou. Je autorem 1 učebnice, 3 skript a celkem 5 celostátních učebnic, které spojují odborná témata s výukou systému MATLAB. Na svém kontě má celkem 100 publikací, z toho 70 ryze odborných.

Profesor Kamil Kuča je proděkanem pro vědeckou činnost Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Jeho výzkumné zaměření do oblasti toxikologie, konkrétně reaktivátorů cholinesterázy se datuje již od jeho vysokoškolských studií, kdy v roce 2000 absolvoval dlouhodobou studijní stáž na Katedře toxikologie Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové. Problematice reaktivátorů cholinesterázy zůstal věrný do současnosti a svůj výzkumný záměr postupně rozšířil i do dalších oblastí toxikologie, jako je problematika odmořování vojensky aktuálních chemických látek, studium bioscavengerů, problematiku zdokonalování antidotní terapie proti účinkům organofosfátů. Rovněž se zabývá „civilním“ výzkumem, ve kterém využívá know-how získané z „vojenského“ výzkumu, a to vývojem nových léčiv Alzheimerovy choroby a nervové choroby Myasthenie gravis.

 

Autor: Zdeňka Dubová, foto: Lenka Hrdličková, archiv Karla Zaplatílka, www.msmt.cz​

​ 

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme