Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
ERASMUS v rámci specializace ochrany proti ZHN

DOCENDO DISCIMUS

 

ERASMUS v rámci specializace ochrany proti ZHN

Ve dnech 4. až 6. června 2012 proběhlo pracovní jednání mezi zástupci varšavského Centra ochrany proti zbraním hromadného ničení ozbrojených sil Polska zařazeného do organizační struktury Akademie národní obrany a vedením Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení Univerzity obrany.

Pondělní dopoledne bylo vyčleněno pro seznámení účastníků jednání se školícími pracovišti. Pozornost byla zaměřena zejména na možnost zahájení spolupráce mezi pracovišti v rámci programu ERASMUS, jejíž základ byl položen podpisem Bilaterální smlouvy uzavřené Univerzitou obrany a výše zmíněnou akademií. Odpoledne byly provedeny ukázky laboratoří určených nejen pro plnění vědeckých a výzkumných úkolů, ale i ostatních laboratoří primárně určených pro studenty chemické specializace Univerzity obrany a účastníky odborných kurzů. Příslušníci polské delegace ocenili výsledky vědecko-výzkumné práce, které byly reprezentovány praktickou ukázkou moderních prostředků osobní a laboratorní dozimetrické a chemické kontroly a nových metod pro testování odolnosti prostředků individuální ochrany.

Úterní dopoledne bylo zaměřeno na detailní diskusi problémů týkajících se možností navázání vzájemné spolupráce v rámci vědecké práce a na praktické naplnění požadavků na mobilitu pedagogických pracovníků a studentů oboru Vojenská chemie. Doprovodný program byl reprezentován návštěvou terénního pracoviště Výzkumného technického ústavu ochrany „Kamenná chaloupka“ ve Vojenském výcvikovém prostoru Dědice. 

Předem stanovené cíle rozhovorů, tedy zlepšení kvality a zvýšení objemu spolupráce mezi uvedenými vysokoškolskými institucemi a zvýšení objemu mobility studentů a pedagogických pracovníků, se podařilo naplnit. Na základě rozsáhlých a velmi podnětných diskusí bylo nalezeno velké množství styčných témat pro realizaci mobility v oblasti technických aspektů ochrany proti ZHN a oblasti řízení a organizace ochrany proti ZHN. Společnou deklarací bylo potvrzeno, že další rozvoj vzájemné spolupráce bude v rámci mobilit realizován při řešení otázek technických aspektů týkajících se perspektivy použití bojových chemických látek (BCHL), detekce BCHL, systému odběru a analýzy radioaktivních látek a možnosti testování odolnosti prostředků individuální ochrany. V oblasti řízení a organizace ochrany proti ZHN bude vzájemná spolupráce naplňována v rámci zdokonalení systému monitorování radiační, chemické a biologické situace v podmínkách ČR, AČR a Aliance, zavádění automatizovaných systémů velení a řízení chemického vojska AČR, způsobů realizace ochrany proti ZHN a chemického zabezpečení v podmínkách AČR, naplňování konceptu NEC v systému ochrany vojsk proti účinkům ZHN a PNL a realizace systému využití letecké gamaspektrometrie pro detekci radioaktivních zářičů.

Zároveň obě strany vyjádřily přesvědčení, že obě akademická pracoviště jsou připravena zahájit vzájemnou spolupráci, která bude v prvopočátku realizována na úrovni mobility pedagogických a vědeckých pracovníků a účastí na odborných konferencích a seminářích organizovanými oběma institucemi. Vedoucí polské delegace podplukovník Adam Bagniewski v závěru jednání vysoce ocenil přístup vedení Ústavu OPZHN a jeho ochotu k navázání vzájemné spolupráce.

 

Autor: Pavel Otřísal​, foto: Marzin Szerszeń​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme