Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference LETECTVO 2012

DOCENDO DISCIMUS

 

Konference LETECTVO 2012

Ve dnech 5. a 6. června 2012 se na Univerzitě obrany uskutečnila konference LETECTVO 2012, kterou pořádala Katedra letectva Fakulty vojenských technologií UO. Tématem konference byly „Technologie využívané při přípravě leteckého personálu“. Účastníci konference se také seznámili s nově otevřeným Aerodynamickým tunelem Brno v areálu kasáren Černá Pole.

Záštitu nad konferencí přijali zástupce velitele společných sil – velitel vzdušných sil brigádní generál Ing. Jiří Verner a ředitel Sekce rozvoje druhů sil - operační sekce MO brigádní generál Ing. Bohuslav Dvořák. Bohužel se ani jeden z nich nemohl konference zúčastnit, změny v pracovních plánech se nevyhnuly ani jim. Přesto lze účast na konferenci hodnotit jako reprezentativní, protože na ní se svými příspěvky vystoupili jak náčelník odboru bojové přípravy vzdušných sil plukovník gšt. Ing. Petr Hromek, tak ředitel odboru vzdušných sil SRDS operační sekce MO plukovník gšt. Josef Slavík a řada dalších významných činitelů vzdušných sil. Za Úřad pro civilní letectví přednesl příspěvek jeho generální ředitel Ing. Josef Rada. 

Odpolední jednání zahájil svým projevem děkan Fakulty vojenských technologií plukovník profesor Ing. Zdeněk Vintr, CSc., který jako odcházející děkan Fakulty vojenských technologií kladně zhodnotil spolupráci s „letectvem“ a popřál účastníkům hodně zdaru při dvoudenním jednání. 

Konference se zúčastnilo na 90 lidí, mezi nimi také mnoho zástupců leteckých základen, z nichž mnozí přednesli své prezentace. Neméně početnou skupinu tvořili zástupci průmyslových firem spolupracujících s armádou a někteří potom konkrétně s Katedrou letectva nebo Univerzitou obrany. Příspěvky všech účastníků byly na dostatečné odborné úrovni a nevyhýbaly se ani pro mnohé ožehavým tématům, a proto není divu, že následné bouřlivé diskuze musely být mnohdy pro nedostatek času ukončeny s odkazem na jejich dokončení během přestávek či společenského večera. 

V rámci doprovodného programu si téměř všichni nechali „změřit“ svůj zdravotní stav pomocí nové metody neinvazivní analýzy krve. Zároveň byla pro zájemce připravena první den statická a druhý dynamická ukázka hexakoptéry schopné nést kameru a sloužící k pořizování leteckých snímků a záběrů. 

V průběhu druhého dne si účastníci prohlédli laboratoře Katedry letecké a raketové techniky, seznámili se s jejím zaměřením a navštívili také nově otevřený aerodynamický tunel, kde shlédli ukázky měření a vyslechli si plány, které s ním pracovníci katedry mají v budoucnu.

Závěrem lze konstatovat, že konference splnila svůj účel, tedy poskytla možnost osobního setkání odborníků všech odborností vzdušných sil, průmyslových firem, které se zabývají výrobou pro armádu, a civilních úřadů, které s armádou spolupracují.

 

Autor: Jiří Kacer, foto: Zdeňka Dubová

​ 

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme