Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Erasmus na téma geografie - tentokrát z Maďarska

DOCENDO DISCIMUS

 

Erasmus na téma geografie - tentokrát z Maďarska

Ve dnech 5. až 6. června 2012 navštívila v rámci programu Erasmus Univerzitu obrany plukovnice prof. Dr. Klára Kecskeméthy z nedávno transformované Národní univerzity veřejné správy v Budapešti. Tato plukovnice působila v minulých letech na Miklos Zrinyi National Defence University (MZNDU) v Budapešti jako prorektorka pro vzdělávání.

Národní univerzita veřejné správy v Budapešti má tři fakulty: Fakultu vojenské vědy a vzdělávání, Fakultu prosazování práva (obdoba naší Policejní akademie) a Fakultu veřejné administrativy. Paní profesorka vyučuje na fakultě vojenské, která v podstatě reprezentuje bývalou MZNDU, kde se zabývá problematikou bezpečnosti a geografie.

Paní profesorka byla během pobytu v Brně seznámena s historií i současným stavem Katedry vojenské geografie a meteorologie Fakulty vojenských technologií UO, strukturou výuky v bakalářském a magisterském studijním programu i s aktuálními projekty katedry. Živě se zajímala o produkty Geografické služby AČR, které jsou využívány k výuce, a to zejména v oblasti vojenské geografie a geografického zabezpečení. Kromě těchto produktů jí byly poskytnuty také některé studijní materiály a knižní publikace v angličtině, které byly na Katedře vojenské geografie a meteorologie v minulém roce vytvořeny.

Součástí programu návštěvy bylo setkání se studenty prvního ročníku navazujícího magisterského studia oboru Vojenská geografie a meteorologie, kde paní profesorka Kecskeméthy prezentovala strukturu své mateřské univerzity a zejména Fakulty vojenské vědy a vzdělávání. Poté provedla přednášku na téma „Security and geography“, která byla doplněna o praktickou ukázku cvičení, které na toto téma absolvují její studenti doktorského studia.

Studenty nejvíce překvapilo, že před ně předstoupila plukovnice v uniformě maďarské armády a oslovila je plynulou slovenštinou, protože kromě angličtiny a pochopitelně mateřské maďarštiny paní Kecskeméthy  tento jazyk ovládá opravdu mistrně díky svým slovenským předkům. Po slovenském úvodu však přešla do angličtiny a studenti tak měli možnost se kromě odbornosti pocvičit i v anglickém jazyce. Přednášky tak pro ně rozhodně byly přínosem.

Pracovní návštěva Katedry vojenské geografie a meteorologie UO pokračovala jednáním o možné spolupráci a vzájemné výměně lektorů v rámci programu Erasmus i mimo něj.


Autor: Vladimír Kovařík, Jaroslav Průcha, foto: Stanislav Poráň​ 

​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme