Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany má unikátní aerodynamický tunel

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany má unikátní aerodynamický tunel

Univerzita obrany v Brně ve spolupráci se společností Energoklastr spustila v úterý 5. června 2012 do zkušebního provozu nový aerodynamický tunel. Slavnostního aktu byli přítomni rektor Univerzity obrany brigádní generál v záloze prof. Rudolf Urban a předseda představenstva Energoklastru JUDr. Jan Rakušan, kteří spolu se senátorem Parlamentu ČR Ing. Adolfem Jílkem přestřihli symbolickou pásku. Pozvání přijali také představitelé a zástupci ministerstev, univerzit a vysokých škol, vědeckých ústavů, výrobních podniků a různých společností.

Výstavba Aerodynamického tunelu Brno, který je provozován Katedrou letecké a raketové techniky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany, je výrazem spolupráce investora a nositele projektu společnosti Energoklastr a Univerzity obrany. Energoklastr je síť vzájemně spolupracujících společností, institucí a organizací, které společně upevňují a zvyšují svoji konkurenceschopnost v českém i zahraničním prostředí. 

Aerodynamický tunel na Univerzitě obrany je v rámci univerzit a vysokých škol v České republice a ve střední Evropě nyní největším zařízením svého druhu. Tunel zaujímá půdorysnou plochu přes 320 m² s výškou stavby více než 6 m nad základnou laboratoře. Srdcem celého zařízení je jednostupňový axiální ventilátor s průměrem oběžného kola 2,8 m a příkonem 261 kW. Ventilátor umožňuje proudění vzduchu v měřicí sekci až 180 km/h.

O významu tohoto projektu, který je spolufinancován z prostředků evropských strukturálních fondů v rámci Operačního programu Podnikání a inovace, hovořil ve svém projevu při slavnostním otevření tunelu rektor Univerzity obrany profesor Rudolf Urban. „Naši odborníci vyvinuli unikátní zařízení umožňující široké využití ve výzkumu a průmyslu, ale i v některých sportovních odvětvích. Vynikající vlastnosti tunelu pro měření a testování různých objektů mohou výrazně přispět ke zlepšování pozice českých výrobců vůči zahraniční konkurenci. Spolupráce akademické sféry a průmyslu je pro naši univerzitu klíčová,“ řekl Rudolf Urban. 

Tuto spolupráci a její výsledek ocenil také předseda představenstva Energoklastru JUDr. Jan Rakušan, MBA: „Spuštění Aerodynamického tunelu Brno je dalším úspěchem Energoklastr Centra Brno ve spolupráci s místními univerzitami. Tunel nebude sloužit pouze regionálnímu průmyslu jihomoravského kraje, o jeho využití projevují zájem firmy z celé republiky.“

Aerodynamický tunel Brno nabízí různorodé možnosti využití. Především je určen pro testování modelů letadel a jejich částí, přitom výzkum výrazně pomáhá ve všech fázích návrhu, vývoje, ale i provozu letadel. Nejvýznamnější oblastí aplikace aerodynamického tunelu je vývoj vojenských typů letadel a jejich částí, ale i slibně se rozvíjející oblasti bezpilotních prostředků. Tunel přijde vhod nejen Armádě České republiky, ale také podnikům obranného a bezpečnostního průmyslu.

Katedra letecké a raketové techniky UO bude po úplném dokončení tohoto tunelu moci používat celkem šest aerodynamických tunelů různé úrovně vybavení a velikosti, což po kompletním osazení technikou umožní přiblížit se tomu, co se dnes nazývá středisko excelence. Zatím jde o investici za 40 miliónů korun. Společnost Energoklastr bude v letech 2012 a 2013 postupně investovat do technologií umístěných v rámci aerodynamického tunelu v areálu Univerzity obrany v Černých Polích dalších více než 40 miliónů Kč. Po plném vybavení se jeho cena vyšplhá až na 100 miliónů.

Účastníci slavnostního otevření tunelu mohli vidět ukázku měření odporu na bezpilotním prostředku umístěném v měřícím prostoru tunelu. Jedná se o vrtulník, který používala naše Vojenská policie v Afghánistánu, a cílem následných měření podle doc. Dalibora Rozehnala z Katedry letecké a raketové techniky UO bude „ověřit výkonové a vytrvalostní parametry tohoto zařízení v našich klimatických a výškových podmínkách a následně přepočítat a predikovat letové výkony v potencionální oblasti nasazení“. Právě doc. Rozehnal byl otcem myšlenky postavit aerodynamický tunel. Tu nosil v hlavě mnoho let, a jak řekl rektor Univerzity obrany „sen o tunelu se dnes splnil“.


Video:  Slavnostní otevření Aerodynamického tunelu Brno 5. 6. 2012 ​


 

Autor: Zdeňka Dubová, Pavel Pazdera​

 

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme