Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Děti slavily uprostřed vojenského výcvikového prostoru

DOCENDO DISCIMUS

 

Děti slavily uprostřed vojenského výcvikového prostoru

Po několikaleté odmlce se letos Závodnímu výboru ZO ČMOSA na Univerzitě obrany opět podařilo připravit akci u příležitosti Mezinárodního dne dětí. Tentokrát však oslava Dne dětí byla ideovou vedoucí a hlavní organizátorkou Bc. Ivou Taušovou na rozdíl od minulosti pojata poněkud netradičně. Namísto klasického výletu na nějaké zajímavé místo naší vlasti měly dětí zaměstnanců Univerzity obrany možnost prožít část prvního červnového víkendu přímo uprostřed Vojenského výcvikového prostoru Dědice.

I když počasí podle předpovědi nemělo být zrovna příznivé, více jak čtyřicítka dětí a jejich rodičů či jiných příbuzných neodolala lákavé nabídce a vyrazila autobusem v pátek odpoledne směr Vyškov na „Letní přežití“. Po příjezdu do prostoru nedaleko vodního cvičiště Myslejovice, který organizátoři vybrali jako vhodné místo pro vybudování „vojenské ležení“, čekalo na účastníky akce vydatné posilnění - pravý (výborný) vojenský guláš. Jakmile bylo dojedeno, vydali se všichni stavět „lesní přístřešky“, v nichž následně strávili noc. Během několika desítek minut vyrostla mezi stromy celá řada nejrůznějších příbytků. Většinou se jednalo o stany, pouze ti odvážnější využili přírodní materiály doplněné plachtami či celtami. Když se zešeřilo, nastal ten pravý okamžik pro lesní stezku odvahy. Větší, ale i ty menší děti ji zvládly, aniž by se ztratily. Svoje dojmy z nočního lesa si pak mohly sdělit u ohníčku při opékání špekáčků.

Sobotní ráno proříznul ostrý zvuk píšťalky, což nepředstavovalo nic jiného než signál k budíčku, následné rozcvičce a hlavně k vydatné snídani. Když všichni načerpali potřebnou energii z připraveného proviantu, tak se přesunuli na korbě vojenské tatrovky na několik kilometrů vzdálené cvičiště - bojovou dráhu. Zde si nejenom děti, ale i dospělí, na vlastní kůži vyzkoušeli, kolik úsilí a umu vyžaduje překonání např. kolmé stěny, jámy s bidlem, vysokého drátěného zátarasu nebo lanového přechodu přes vodní překážku. Zájemci si poté mohli zkusit vystřelit z opravdového samopalu.

Další část programu byla naplánována do místa „vojenského ležení“. Nejprve si děti otestovaly svojí obratnost a odvahu v připraveném malém lanovém centru, pak měly za úkol ošetřit poraněnou hlavu svému dospělému doprovodu. Z průběhu plnění tohoto zadání bylo patrno, že někteří rodiče nevěnují obvazové technice patřičnou pozornost. Jako poslední „disciplínu“ připravili organizátoři ekologický pochod lesem. Děti společně s dospělými vytahali z lesního porostu spoustu věcí, které tam nemají co dělat. V igelitových pytlích však nemohly skončit všechny nalezené věci, neboť některé z nich, jako např. kus obrovské pneumatiky nebo zrezavěla traverza, se prostě do nachytaných pytlů nevešly.

Za svoji snahu, vytrvalost a prokázanou šikovnost děti obdržely před odjezdem domů pamětní dřevěné placky a tašky s drobnými dárky. Zároveň s tím si odvážely i nové zážitky a zkušenosti. Bohatý program a hlavně dlouhý pobyt na zdravém vzduchu byly příčinou toho, že krátce po zahájení zpáteční cesty se většina účastníků ponořila do klidného, byť nepříliš dlouhého spánku.   

Na úspěšném uskutečnění celé akce a na tom, že nejenom děti prožily ve vojenském prostředí okamžiky s nádechem dobrodružství a adrenalinu, měly významný podíl kromě odborové organizace také Univerzita obrany a zejména příslušníci skupiny Commandos pod vedením podplukovníka doc. Ing. Zdeňka Flasara, Csc. Byli to právě oni, kteří dokázali děti nejvíce zaujmout. Závěrem tedy nezbývá nic jiného, než poděkovat každému, kdo přispěl k radostné a zajímavé oslavě dětského svátku.

 

Autor: Miloslav Havlín​​ ​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme