Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Posluchači Kurzu třetího věku mají „prázdniny“

DOCENDO DISCIMUS

 

Posluchači Kurzu třetího věku mají „prázdniny“

V pondělí 28. května tohoto roku proběhla závěrečná přenáška Kurzu třetího věku v akademickém roce 2011/2012 spojená s jeho slavnostním zakončením.  Kurz je od loňska plně v gesci Univerzity obrany a jeho zajištění realizuje Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu.

V tomto akademickém roce zaznělo celkem 16 přednášek se zaměřením na vojensko-odborná a společensko-vědní témata, ale i na témata vztahující se k zdravotní problematice seniorů a celé společnosti. Ani letos nechyběl pořad z cyklu „Světoví humoristé“ připravovaný docentem PhDr. Jiřím Sedlákem, CSc., v podání rozhlasového herce (bývalého učitele na VA-UO) ing. Vladimíra Fuxe. Tentokrát bylo na pořadu téma „Humoristé USA a Kanady.“ 

Přednášejícími v kurzu byli většinou příslušníci obou brněnských fakult Univerzity obrany, ale nechyběli zde i zástupci Fakulty vojenského zdravotnictví v Hradci Králové či externisté.

O kurz, podobně jako v minulých letech, projevili největší zájem členové Vojenského sdružení rehabilitovaných v Brně a vojenští důchodci, ale tradičně zde byli zastoupeni i zájemci z řad civilní veřejnosti. Navštěvovalo jej téměř čtyřicet posluchačů. Za Vojenské sdružení rehabilitovaných se na organizaci kurzu podílel plukovník ve výsl. doc. Ing. Jaroslav Kalous, CSc., který napomáhal zajistit obsahovou náplň tak, aby odpovídala zájmům a odbornosti většiny posluchačů. 

Slavnostního vyřazení absolventů Kurzu třetího věku se zúčastnili prorektor pro vnější vztahy UO plukovník Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D., a vedoucí Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu UO Ing. Pavel Zůna, MSS., Ph.D., kteří účastníkům předali osvědčení o absolvování kurzu. Další běh Kurzu třetího věku bude zahájen v říjnu tohoto roku, opět v gesci Univerzity obrany.

 

Autor: Richard Stojar, foto: Zdeňka Dubová​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme