Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
9. vědecká konference studentů Fakulty vojenských technologií

DOCENDO DISCIMUS

 

9. vědecká konference studentů Fakulty vojenských technologií

V úterý 22. května 2012 proběhla v rámci 9. vědecké konference studentů Fakulty vojenských technologií UO soutěž Studentské tvůrčí činnosti. Po více než půlroční práci na vybraných problémech tak měly pomocné vědecké a pedagogické síly z řad studentů možnost prezentovat a vzájemně porovnat své práce. V soutěži letos studenti vystoupili celkem se 48 soutěžními pracemi, což je o 16 více než vloni. Z tohoto důvodu se také zvýšil počet odborných sekcí z loňských čtyř na letošních šest sekcí.

Tradičně byly v hojných počtech obsazeny obory strojního a elektrotechnického zaměření, stejně jako studijní obory Ženijní technologie a Vojenská geografie a meteorologie. Nováčky v soutěži byli studenti studijního oboru Vojenská chemie.

V první sekci (Pozemní vojenská technika, zbraně a munice) prezentovalo své práce 8 soutěžících, zvítězil rotný Bc. Jan Ulman s prací „Hodnocení motorové nafty“. Konzultantem byl podplukovník doc. Ing. Štefan Čorňák, Dr., z Katedry bojových a speciálních vozidel.

Ve druhé sekci (Letecká technika a avionika, radiolokace) prezentovalo své práce 8 soutěžících, zvítězil desátník Bc. Stanislav Vrabec s prací „Vývoj aplikace s prvky rozšířené reality pro leteckou navigaci“ a odborně jej vedl doc. Ing. Miroslav Janošek, CSc., z Katedry letectva.

Ve třetí sekci (Informační technologie a komunikační systémy) prezentovalo své práce 7 soutěžících, zvítězil rotný Bc. Ondřej Litvaj s prací „Rozšíření virtuální simulace“ pod vedením majora doc. Ing. Petra Františe, Ph.D., z Katedry komunikačních a informačních systémů.

Ve čtvrté sekci (Elektrotechnické systémy) prezentovalo své práce 6 soutěžících, zvítězil rotný Bc. Adam Novotný s prací „VF část GNSS přijímače pro zpracování signálu pomocí FPGA“. Jeho konzultantem byl major Ing. Petr Bojda, Ph.D., z Katedry leteckých elektrotechnických systémů. Rotný Novotný byl zároveň absolutním vítězem soutěže, protože podle jednotného systému bodování obdržel největší počet bodů.

V páté sekci (Ženijní technologie) prezentovalo své práce 11 soutěžících, zvítězil Jindřich Jílek s prací „Počítačová podpora projektování provizorních mostů ze soupravy Mabey Universal Bridge System“. Konzultantem byl kapitán Ing. Martin Benda, Ph.D., z Katedry ženijních technologií.

V šesté sekci (Vojenská geografie a meteorologie, vojenská chemie) prezentovalo své práce 8 soutěžících, zvítězila rotná Bc. Anna Černá s prací „Stanovení sumárních alfa a beta aktivit vybraných vzorků metodou kapalinové scintilace“ a jejím konzultantem byl Ing. Daniel Sas, Ph.D., z Ústavu ochrany proti zbraním hromadného ničení UO.

Vyhodnocení a předání diplomů studentům a čestných uznání konzultantům, jejichž práce se umístily v jednotlivých sekcích na prvních třech místech, se uskutečnilo ve čtvrtek 24. května 2012 ve 14.00 hodin v Síni vědecké rady Univerzity obrany na Kounicově 65. Ocenění studentům a jejich odborným konzultantům předal proděkan fakulty plukovník doc. Ing. Libor Dražan, CSc.


Autor: Otakar Petříček, foto: Zdeňka Dubová​ a autor​​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme