Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Volba kandidáta na děkana FVT

DOCENDO DISCIMUS

 

Volba kandidáta na děkana FVT

Dne 23. května 2012 proběhlo v aule Univerzity obrany jedno z nejdůležitějších zasedání Akademického senátu Fakulty vojenských technologií (AS FVT). Hlavním bodem programu byla totiž volba kandidáta na děkana této fakulty na další čtyřleté období. Vlastní volbě předcházely informace o činnosti předsednictva AS FVT v uplynulém období a slib nového senátora z volebního obvodu studentů volebního okrsku doktorského studijního programu.

Volbu kandidáta na děkana řídil předseda volební komise podplukovník Ing. Václav Bláha, Ph.D., který nejprve přednesl zprávu volební komise o průběhu podávání návrhů na kandidáta na děkana. Celkem byli třinácti platnými návrhy navrženi čtyři kandidáti na děkana FVT (řazeno abecedně):

 • podplukovník doc. Ing. Dr. Štefan Čorňák z Katedry bojových a speciálních vozidel
 • plukovník doc. Ing. Libor Dražan, CSc. z Katedry radiolokace
 • plukovník doc. Ing. Milan Chalupa, CSc. z Katedry strojírenství
 • plukovník prof. Ing. Martin Macko, CSc. z Katedry zbraní a munice

Z těchto čtyř navržených pouze dva vyslovili souhlas s návrhem a tím se stali uchazeči pro volbu kandidáta na děkana FVT (řazeno abecedně):

 • plukovník doc. Ing. Libor Dražan, CSc.
 • plukovník doc. Ing. Milan Chalupa, CSc.

Losem, respektive hodem mincí, bylo stanoveno pořadí uchazečů, podle kterého jednotlivě bez účasti druhého uchazeče vystupovali se svým volebním programem před senátem fakulty. Rovněž jednotlivě uchazeči odpovídali na písemné dotazy, které před zasedáním přijímal předseda AS FVT. Následovala krátká desetiminutová přestávka, ve které měli příslušníci fakulty příležitost předložit své dotazy senátorům AS FVT. Po přestávce zasedání pokračovalo společnou diskusí s oběma uchazeči, kdy v případě stejného dotazu na oba uchazeče odpovídali uchazeči v proměnném pořadí.

Po ukončení společné diskuse byli senátoři vyzváni k provedení tajné volby. V tajné volbě byl nadpoloviční většinou hlasů všech senátorů AS FVT zvolen kandidát na děkana FVT. Senátoři AS FVT ukončili zasedání schválením usnesení, které předseda AS FVT předá rektorovi Univerzity obrany: „Akademický senát Fakulty vojenských technologií na svém zasedání dne 23. 5. 2012 zvolil kandidátem na děkana Fakulty vojenských technologií plukovníka doc. Ing. Libora Dražana, CSc.“

 

Autor: Michal Dub​, předseda AS FVT​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
 • Jsme na Facebooku
 • Instagram
 • Webová alba Picasa
 • Tweetujeme
 • Tweetujeme