Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Mezinárodní kurz vojenského lezení

DOCENDO DISCIMUS

 

Mezinárodní kurz vojenského lezení

Ve dnech 14. až 18. května 2012 se v Bělé pod Pradědem uskutečnil mezinárodní kurz vojenského lezení pod vedením instruktorů z Univerzity obrany. Kurz řídili podplukovníci David Ullrich a František Vaněček z Centra tělesné výchovy a sportu UO, kteří jsou vedoucími instruktory vojenského lezení v AČR. Kurzu se zúčastnili nejen studenti fakult Univerzity obrany, ale i příslušníci z útvarů Armády ČR, hlavní instruktoři Hasičského záchranného sboru ČR, vojenští studenti z Polska a příslušníci speciálních sil polské armády.

Příslušníci AČR mohou v rámci své profesní specializace procházet základním, zdokonalovacím a instruktorským kurzem pro vybranou oblast speciální tělesné přípravy. Výše zmíněný kurz byl zaměřen na techniky instruktorského kurzu. Cílem kurzu je pod odborným vedením vedoucích instruktorů připravit budoucí instruktory, působící u jednotlivých složek, k vedení výcviku z vybrané oblasti speciální tělesné přípravy.

Dle vyjádření hlavních instruktorů z Hasičského záchranného sboru ČR, kteří zodpovídají za odbornou přípravu profesionálních hasičů, byl kurz pro ně velkým přínosem z oblasti improvizovaných technik ve vojenském lezení, které budou aplikovat v dalším vzdělávání svých příslušníků a uplatní je nově při záchraně lidských životů a materiálních hodnot.

Studenti z Vojenské akademie pozemních sil v polské Vroclavi, kteří studují průzkumný obor, kurz absolvovali již po druhé, ale v novém složení. Tato spolupráce je oboustranným přínosem ve vztahu k možnosti vzájemného porovnání dovedností, které získávají během studia, nejen v oblasti speciální tělesné přípravy. Jejich účast zároveň podmiňuje nutnou komunikaci v anglickém jazyce.

Rovněž vojáci z polské armády hodnotili kurz jako přínosný. Především vybrané improvizované techniky využijí při plnění speciálních úkolů v zahraničí. Studenti Fakulty vojenského zdravotnictví UO v Hradci Králové – obor vojenský záchranář – považují tento typ kurzu za jeden z mála, který je na budoucí profesi připravuje po praktické stránce.

Příslušníci AČR, kteří úspěšně absolvovali závěrečné přezkoušení, získali oprávnění k vedení výcviku ze speciální tělesné přípravy ve vojenském lezení. Ostatní, kteří úspěšně zakončili, získali certifikát.​ 

 

Autor: David Ullrich​

​ 

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme