Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Zahraniční návštěva z Arménie

DOCENDO DISCIMUS

 

Zahraniční návštěva z Arménie

Na třídenní návštěvu Univerzity obrany zavítala v pondělí 21. května 2012 delegace z Arménie v čele s vedoucím Sekce personálního managementu a vzdělávání tamního ministerstva obrany Mherem Shirinyanem. Zahraniční návštěvu přivítal na akademické půdě prorektor pro vnější vtahy UO plukovník Ing. Jaroslav Průcha, PhD., spolu s děkanem Fakulty ekonomiky a managementu plukovníkem Ing. Vladanem Holcnerem, Ph.D.

Cílem návštěvy jsou konzultace metodiky tvorby, řízení a realizace magisterského studijního programu se zaměřením na obory Vojenský management a Ekonomika obrany státu. Předmětem těchto konzultací jsou především praktické aspekty tvorby nových studijních plánů a jejich akreditací, naplňování principů Boloňského procesu a Evropského rámce kvalifikací v podmínkách vojenského vzdělávání, metodika výuky, nábor akademických pracovníků a řízení jejich kariér. V průběhu úvodního jednání byly diskutovány rovněž konkrétní formy a úrovně výstupů z učení, jakož i zabezpečení personálních garancí jednotlivých studijních předmětů ve výše uvedených oblastech. Obě strany hovořily také o metodické pomoci v oblasti dlouhodobého plánování, plánování na základě schopností a operačního plánování.

Arménská delegace se rovněž seznámila a vybranými speciálním učebnami a laboratořemi Fakulty ekonomiky a managementu a detailněji s posláním a zaměřením především pedagogických aktivit Katedry ekonomie, Katedry řízení lidských zdrojů, Katedry vojenského managementu a taktiky a Katedry celoživotního vzdělávání.

Česká strana, jmenovitě Fakulta ekonomiky a managementu Univerzity obrany se dlouhodobě podílí na podpoře tvorby a rozvoje arménského vojenského vysokého školství, a to v rámci programu NATO DEEP (Defence Education Enhancement Programme).

 

Autor: Zdeňka Dubová, Vladan Holcner​​​, foto: Stanislav Poráň​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme