Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Terezín – místo utrpení a hrdinství

DOCENDO DISCIMUS

 

Terezín – místo utrpení a hrdinství

V neděli 20. května 2012 se na Národním hřbitově před Malou pevností v Terezíně uskutečnila vzpomínková akce k uctění památky obětí rasové a politické perzekuce v letech nacistické okupace. Terezínská tryzna se na Národním hřbitově v Terezíně koná tradičně v rámci oslav výročí ukončení druhé světové války a letos se jí zúčastnilo i několik studentů Univerzity obrany.

Památce obětí fašistické zvůle se přijelo poklonit velké množství významných oficiálních hostů a ukázalo se, že i pro širokou veřejnost není tato část naší historie zapomenuta. Tryzny se zúčastnili například 1. místopředseda Senátu PČR Přemysl Sobotka, předsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Miroslava Němcová, místopředsedkyně vlády Karolína Peake nebo předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský. Za resort obrany se památce obětí poklonili první náměstek ministra obrany Jiří Šedivý a první zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálmajor Miroslav Žižka. Nechyběly ani tři desítky diplomatů ze zastupitelských úřadů akreditovaných v České republice.

K pěti pylonům v centru pohřebiště bylo postupně umístěno několik desítek smutečních věnců. Všechny přítomné pak přivítal ředitel Památníku Terezín Jan Munk a předseda Ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu plukovník ve výslužbě Jaroslav Vodička.

K celému shromáždění promluvila předsedkyně sněmovny Miroslava Němcová, která mimo jiné uvedla: „Země vašeho narození i země, kde vás dostihla smrt se dnes vyrovnávají s problémy, jejichž řešení není a nemůže být snadné. Jsem si jista, že právě na tomto místě si plně uvědomujeme každý svou odpovědnost. Věřím, že obstojíme. Že nedovolíme nikomu, aby pomocí demagogie dělil naši společnost na správné a vadné. Aby místo hledání shody vyvolával nenávist. Aby místo posilování demokracie a z ní plynoucí svobody každého z nás prosazoval nějaký jiný systém, který sám, pro jistotu, ani nepojmenovává. Nepřipustíme, aby byl opět zažehnut oheň, který zničil tolik nadějí a způsobil bolest a ztráty, které nikdy nebudou nahrazeny,“ řekla v projevu Miroslava Němcová, která vzpomněla také sira Nicholase Wintona, který zachránil před jistou smrtí 669 židovských dětí. Winton v sobotu 19. května oslavil 103. narozeniny. „Způsobil, že před válkou mohly také odjíždět jiné transporty – ne transporty smrti a beznaděje, ale transporty naděje a života.“

Na Národním hřbitově v Terezíně se nachází 2386 jednotlivých hrobů umučených vězňů a pět pylonů, pod nimiž jsou pochovány další tisíce mužů, žen i dětí, kteří zde nalezli v letech 1942 – 1945 smrt. Celkem je zde pohřbeno na deset tisíc obětí z policejní věznice gestapa, terezínského ghetta, koncentračního tábora v Litoměřicích a transportů smrti z Lovosic. Terezínským ghettem prošlo v letech 1941 – 1945 sto padesát pět tisíc lidí, konce války se nedožila většina z nich, zahynuli v koncentračních táborech. I přesto, že Terezín nebyl klasickým vyhlazovacím táborem, i zde umírali lidé ve velkém – především kvůli špatným hygienickým a stravovacím podmínkám. Přímo v Terezíně zemřelo asi 35 tisíc lidí.    

Součástí tryzny, které přihlížely stovky lidí, byly také dvě modlitby symbolizující spojení dvou světů – židovského a křesťanského. Přednesli je probošt katedrální kapituly sv. Štěpána v Litoměřicích Jiří Hladík a vrchní zemský a pražský rabín Karol Sidon. Na závěr zazněl sbor otroků z opery Nabucco Giuseppe Verdiho. Ta pojednává o osvobození Židů z babylonského zajetí. Dominanty Národního hřbitova tvoří křesťanský kříž s trnovou korunou a Davidova hvězda.

Účast studentů a zaměstnanců Univerzity obrany na Terezínské tryzně 2012 organizovaly Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu v Brně a oddělení vnějších vztahů UO. Po skončení oficiálního ceremoniálu si příslušníci UO a členové ČSBS prohlédli areál Památníku Terezín.

Autor: Pavel Pazdera​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme