Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
XXX. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu

DOCENDO DISCIMUS

 

XXX. mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu

Ve čtvrtek 17. května 2012 se na Univerzitě obrany uskutečnil  jubilejní 30. ročník mezinárodního kolokvia o řízení vzdělávacího procesu. Konferenci, kterou pořádala Fakulta ekonomiky a managementu zastoupená Katedrou ekonometrie ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně a brněnskou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků, se zabývala problematikou vzdělávání. Jejím cílem byla výměna informací a zkušeností z oblasti řízení vzdělávacího procesu a hledání cesty jeho dalšího zkvalitňování.

Konferenci zahájil prorektor pro studijní a pedagogickou činnost Univerzity obrany prof. RNDr. Zdeněk Zemánek, CSc. Následoval příspěvek rektora Univerzity obrany prof. Ing. Rudolfa Urbana, CSc., který přítomné seznámil s problematikou koncepce přípravy obyvatelstva – nová role ministerstva obrany a státní vojenské vysoké školy.

V dopoledním programu vystoupila významná osobnost české astronomie a fyziky obecně RNDr. Jiří Grygar, CSc. se zvanou  přednáškou Energie na Zemi a ve vesmíru, která účastníky konference mimořádně zaujala, o čemž svědčila i následná diskuse. Odpolední jednání pak pokračovalo ve 3 odborných sekcích, a to v sekcích Vybrané problémy výuky předmětů na vysokých školách, Vybrané problémy vysokoškolské přípravy vojenských profesionálů a Pokroky v teorii vědních oborů vyučovaných na vysokých školách. Jejich prostřednictvím pak jednotliví vystupující prezentovali získané výsledky svých vědeckých aktivit.

Pro účastníky konference byl vytvořen sborník abstraktů příspěvků, jehož součástí je plné znění recenzovaných příspěvků v elektronické verzi na CD-ROMu. Navíc z vybraných příspěvků byl sestaven sborník, který se bude ucházet o zařazení do databáze ISI Web of Knowledge.

 

Autor: Milan Vágner, foto: Michal Šmerek​

​ 

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme