Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Konference Bezpečnostní management a společnost

DOCENDO DISCIMUS

 

Konference Bezpečnostní management a společnost

V rámci projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ nesoucího název „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“ (CZ.1.07/2.2.00/15.0070) se uskutečnila ve dnech 16. a 17. května 2012 na brněnském výstavišti mezinárodní konference s názvem „Bezpečnostní management a společnost.“ Konference proběhla pod záštitou náměstka ministra obrany pro personalistiku Michaela Hrbaty.

Na konferenci vystoupili náměstek Ing. Michael Hrbata, rektor – velitel Univerzity obrany prof. Rudolf Urban, prezident Asociace soukromých bezpečnostních služeb JUDr. Jiří Kameník a další významní hosté. Konference se zúčastnilo více než 100 odborníků působících v oblasti bezpečnosti jak z České republiky, tak i ze zahraničí, např. z Gruzie, Azerbajdžánu, Slovinska, Polska a v neposlední řadě i Slovenska.

Konference se zabývala problematikou managementu rizika, zásahu, obnovy a bezpečnosti prostředí v regionálních, národních i nadnárodních systémech ochrany obyvatelstva, majetku a životního prostředí. Akcent byl položen na výměnu informací mezi vojenskými experty, bezpečnostními službami a ostatními stakeholders v procesu bezpečnostního managementu. Záměrem organizátorů bylo, v návaznosti na snahu EU, podpořit aktivity směřující k zajištění udržitelného rozvoje společnosti. Paralelním záměrem bylo podpořit rozvoj vědy, výzkumu a vzdělávání v dané sféře.

Cílem projektu Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu je inovovat stávající systém vzdělávání a přípravy odborníků pro bezpečnostní systém státu prostřednictvím inovace studijního programu Ekonomika a management. Projekt je zaměřen na komplexní přístup ke vzdělávání pro zájemce orientující se na bezpečnostní problematiku, kteří současně představují hlavní cílovou skupinu projektu. Ambicí projektu je přispět k zobecňování zkušeností a poznatků získaných v průběhu realizace projektu tak, aby se problematika bezpečnosti vnímala jako celospolečenská zodpovědnost.


PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM  

A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.  

 

 


Autor: Eduard Bakoš​, foto: Alena Bumbová​

​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme