Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Studentská tvůrčí činnost na Fakultě ekonomiky a managementu

DOCENDO DISCIMUS

 

Studentská tvůrčí činnost na Fakultě ekonomiky a managementu

Studentská tvůrčí činnost je na Univerzitě obrany významnou součástí vzdělávacího procesu. Je jednou z hlavních forem systematické práce s nadanými a talentovanými studenty a motivačním nástrojem k rozvoji samostatné tvůrčí práce všech studentů. Studenti měli možnost předvést své schopnosti také na Vědecké konferenci studentů Fakulty ekonomiky a managementu, která se konala ve čtvrtek 10. května 2012. Studentské práce byly prezentovány ve čtyřech sekcích Vojenský management, Logistika a ekonomika obrany státu, Bezpečnostní management a Podpora studijní a pedagogické činnosti.

Členové komisí se ve svém hodnocení zaměřili na hodnocení kvality, odbornou úroveň a výsledky jednotlivých prací. Jako další kritérium byl hodnocen přínos pro rozvoj studijního oboru, aktuálnost pro vojenskou a celospolečenskou praxi, úroveň prezentace a prezentovaných znalostí z řešené problematiky. Přihlíželo se rovněž k přesvědčivosti jednotlivých vystupujících, schopnosti argumentovat a obhájit své názory, postupy a předložené výsledky práce. 

První tři nejlepší studenti ze všech čtyř soutěžních sekcí obdrželi z rukou proděkana pro vědeckou a výzkumnou činnost podplukovníka Ing. Pavla Foltina, Ph.D., diplomy. V jednotlivých sekcích se nejlépe umístili:

v rámci odborné sekce Vojenský management: desátník Martin Čutta s prací Hezbullah: Impact of Ideology on Group Structure, Strategy, Targets and Tactics;

- v rámci odborné sekce Logistika a ekonomika obrany státu: desátnice Michaela Vrbenská s prací Sledování pohybových aktivit u vojenského profesionála;

v rámci odborné sekce Bezpečnostní management: Bc. Markéta Doležalová s prací Zdravotní rizika environmentální zátěže polycyklickými aromatickými uhlovodíky;

-  v rámci odborné sekce Podpora studijní a pedagogické činnosti se komise shodla na obsazení dvou studentů na prvním místě, a to Silvie Pučálková s projektem Spokojenost zaměstnanců v malém podniku a Bc. Tomáš Kacetl s projektem Návrh studovny.

Poznatky z jednotlivých sekcí i v letošním roce potvrdily u většiny soutěžících velmi dobrou úroveň předložených prací a rovněž schopnost talentovaných studentů efektivně přispívat k celkovému rozvoji oblasti vědy a výzkumu na fakultě. Účast v soutěži rovněž  umožnila studentům získat další zkušenosti, které mohou využít při obhajobách svých bakalářských a magisterských prací. Získané poznatky mohou být inspirativní a motivující pro jejich další samostatnou tvůrčí práci.

 

Autor: Zdeňka Dubová​

​ 

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme