Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Výstava o krajanech v USA a vojenském exilu

DOCENDO DISCIMUS

 

Výstava o krajanech v USA a vojenském exilu

Od středy 28. března 2012 se na Univerzitě obrany koná výstava Krajané v USA a vojenský exil pro obnovu demokracie v Československu. Výstava připomíná únor 1948, převzetí moci komunisty, perzekuci nepohodlných armádních důstojníků, novou exilovou vlnu a krajanské spolky v USA, které sehrály důležitou roli v podpoře lidí prchajících z komunistického Československa. Slavnostního otevření se zúčastnili příslušníci školy, zástupci partnerských občanských sdružení a pozvaní hosté.

Převážnou část výstavy, kterou připravila Katedra řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany, tvoří zajímavé dokumenty a fotografie ukazující úsilí krajanů a našeho vojenského exilu ve Spojených státech o obnovu demokracie v Československu v letech 1948 – 1989.

K přítomným nejprve promluvil prorektor pro vnější vztahy UO plukovník Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D., který uvedl: Výstava, kterou dnes otvíráme, je věnována osudům vojáků, kteří odešli po únoru 1948 do exilu a působili v USA, kde založili Svaz československých důstojníků v zahraničí. Dodnes je málo známou skutečností, že tomto svazu působily významné osobnosti naší armády jako generál Antonín Hasal (před odchodem do exilu přednosta Vojenské kanceláře prezidenta republiky), generálové Ján Ambruš, Josef Eret, František Dastich, Mikuláš Ferjenčík, plukovník Alexander Hess a řada dalších.“

Autor této ojedinělé výstavy historik doc. PhDr. František Hanzlík, CSc., z Katedry řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu UO chtěl poukázat na osudy vojenských exulantů žijících za velkou louží, protože jak říká, „zatím co o našich důstojnících působících po únoru 1948 v evropských zemích je ledacos známo, o amerických exulantech moc nevíme“. Na dotaz, zda v souvislosti s přípravou výstavy objevil nová fakta, sdělil: „V Archivu bezpečnostních služeb Praha jsem objevil dokumenty poukazující na to, jakým způsobem získávaly naše tajné služby podrobné informace o uprchlících v Německu, Rakousku a dalších zemích, včetně detailních plánů uprchlických táborů.“ Zjistil také, že po únoru 1948 dávalo vojenské zpravodajství 24 milionů korun ročně na úplatky pro německy mluvící lidi, kteří přišli do styku s běženci. Do ČSR se tak dostávaly i záznamy určené pro americkou tajnou službu CIA.

Výstava, která potrvá do 11. května 2012, je rozdělena na čtyři části. První ukazuje perzekuci vojáků po únoru 1948, další část přináší fakta o sledování exulantů československými tajnými službami v zahraničí. Třetí část je věnována reakci krajanů v USA na únor 1948 v Československu a konstituování boje proti komunistickému režimu až do roku 1989. Závěrečná část výstavy ukazuje souvislosti vzniku Svazu československých důstojníků v exilu a jeho úsilí v zápase o obnovu demokracie v Československu.

Vojenské a civilní veřejnosti je výstava přístupná v budově Univerzity obrany v brněnské ulici Kounicova 44 v pracovní dny od 8 do 18 hodin. Vstup je volný.

 

Ke stažení: Plakát výstavy​


Autor: Zdeňka Dubová​​ ​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme