Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Představitelé Ázerbájdžánu sbírali zkušenosti na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Představitelé Ázerbájdžánu sbírali zkušenosti na Univerzitě obrany

Ve dnech 18. až 23. března 2012 hostila Univerzita obrany představitele ministerstva obrany a vojenské akademie Ázerbájdžánu. Cílem zahraniční návštěvy bylo poskytnout představitelům Ázerbájdžánu metodickou pomoc v oblasti přípravy, tvorby a realizace vojenských studijních programů, kariérových důstojnických kurzů a jiných odborných vzdělávacích aktivit. Ázerbájdžánská strana měla zájem zejména o metodickou podporu při tvorbě dvouletého magisterského stupně v oblasti vojenského managementu, obranného plánování, ekonomiky obrany a plánování a řízení schopností ozbrojených sil.

Ve čtyřech dnech byly představitelům Ázerbájdžánu prezentovány akreditované studijní programy a kariérové kurzy Fakulty ekonomiky a managementu a procesní postup při jejich tvorbě a akreditaci, dále byly představeny speciální učebny a laboratoře fakulty i možnosti Centra simulačních a trenažérových technologií Brno. V součinnosti s Velitelstvím výcviku - Vojenskou akademií byly představeny možnosti a proces přípravy vojenského personálu ve Vyškově se zaměřením na oblast výcviku a odborných a speciálních kurzů. Za účelem poskytnutí uceleného spektra informací týkajících se přípravy vojenského personálu představitelé Ázerbájdžánu jednali i se zástupci Sekce personální Ministerstva obrany. 

Spolupráce mezi ČR a Ázerbájdžánem probíhá v rámci programu NATO Defence Education Enhancement Program (NATO DEEP). Tento program má za cíl pomoci partnerským zemím při transformaci jejich vojenského vzdělávacího a výcvikového systému a přiblížit tak danou zemi standardům NATO a tím přispět k tvorbě prostředí vzájemné důvěry a spolupráce. Česká republika je v těchto aktivitách zapojena již druhým rokem prostřednictvím Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Vedle podpory Ázerbájdžánského vojenského školství fakulta realizuje obdobné aktivity ve prospěch Moldavska, Gruzie a Arménie.    

 

Autor: Jaroslav Kozůbek, foto: Marek Žižlavský​​​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme