Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
ÚVN Praha získala statut fakultní nemocnice

DOCENDO DISCIMUS

 

ÚVN Praha získala statut fakultní nemocnice

Ústřední vojenská nemocnice Praha získala statut fakultní nemocnice od 13. února 2012, kdy byla ministrem obrany RNDr. Alexandrem Vondrou podepsaná Zřizovací listina „Ústřední vojenské nemocnice – Vojenské fakultní nemocnice Praha“. Proces transformace na vojenskou fakultní nemocnici byl završen podpisem Smlouvy o vzájemné spolupráci mezi Fakultou vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové a Ústřední vojenskou nemocnicí (ÚVN).

K rozhodnutí o udělení statutu vojenské fakultní nemocnice došlo zejména v souvislosti s podepsáním Veřejně právních smluv mezi Ministerstvem zdravotnictví ČR a lékařskými fakultami v září 2011, jejichž obsahem je především převzetí specializačního vzdělávání lékařů a zubních lékařů lékařskými fakultami od Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví. Vzhledem k tomu, že odbornost vojenského lékařství má svá specifika, bylo nutné zajistit výuku v odpovídajícím zdravotnickém zařízení.

„Ústřední vojenská nemocnice má špičkové odborníky, moderní vybavení a výborné zázemí, čímž vytváří ideální podmínky pro zajištění specializovaného vzdělávání pro vojenské lékaře,“ uvedl ministr obrany Alexandr Vondra.

„Transformace Ústřední vojenské nemocnice Praha na resortní fakultní nemocnici Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany umožní získat kvalitní základnu pro praktickou odbornou přípravu studentů, ale zejména pro lékaře ve specializační přípravě. Praktická příprava studentů a absolventů fakulty tak bude více spjata s vojenskou zdravotnickou praxí a bude probíhat dominantně ve vojenském zdravotnickém zařízení,“ řekl děkan Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany plukovník prof. MUDr. Roman Chlíbek, Ph.D.

Fakulta vojenského zdravotnictví současně umožní lékařům ÚVN větší zapojení do studia doktorských studijních programů, aby mohli získat nejvyšší formu vysokoškolského vzdělání na Univerzitě obrany. Společným cílem je nabídnout a umožnit vojenským lékařům systém komplexního vzdělávání včetně specializovaného vzdělávání v akreditovaných programech zaměřených na válečnou medicínu, a tím zajistit potřebné odborníky v oblasti vojenského lékařství.

„Jako dosud, bude ÚVN i nadále poskytovat klinickou a praktickou výuku pro všechny tři lékařské fakulty i pro Fakultu tělesné výchovy a sportu Karlovy univerzity. Významná změna nastane především v oblasti specializovaného vzdělávání, kdy současných 30 akreditovaných oborů postgraduálního vzdělávání bude rozšířeno o další akreditované obory specializované na vojenské lékařství, například se připravuje akreditace pro obor válečná chirurgie, válečná anesteziologie či intenzivní medicína,“ uvedl ředitel ÚVN plukovník prof. MUDr. Miroslav Zavoral, Ph.D.

Na rozdíl od lékařů, kteří svou odbornou způsobilost získávají na civilních lékařských fakultách, musí vojenští lékaři ovládat ještě další specifické problematiky. Proto vykonávají další tři odborné státní zkoušky (vojenská hygiena a epidemiologie, válečná chirurgie a válečné vnitřní lékařství).

Dalším přínosem transformace ÚVN je zahájení možných společných vědeckých projektů s Fakultou vojenského zdravotnictví, kdy společné řešitelské týmy zvýší konkurenceschopnost v získávání nezbytných finančních prostředků z jiných než resortních zdrojů, zejména z domácích i zahraničních grantových agentur. Podle slov profesora Romana Chlíbka se počítá také s efektivnějším využíváním vzájemného laboratorního zázemí obou institucí a větším rozsahem klinického výzkumu v oborech, které na Fakultě vojenského zdravotnictví UO dosud nejsou výzkumně rozvíjeny.


Autoři: Mgr. Jitka Zinke, tisková mluvčí ÚVN, a Vladimír Šidla​, foto: archiv ÚVN Praha

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme