Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kandidát na rektora plukovník Přikryl představil svůj volební program

DOCENDO DISCIMUS

 

Kandidát na rektora plukovník Přikryl představil svůj volební program

Jediný kandidát ucházející se v nastávajících volbách o post rektora Univerzity obrany plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., prorektor pro rozvoj UO, představil svůj volební program na besedách s příslušníky naší školy.

Své vize výrazně vojensky profilované státní vysoké školy univerzitního typu představil nejprve v úterý 13. března 2012 na Fakultě vojenského zdravotnictví Univerzity obrany v Hradci Králové. Kandidát na rektora v první části prezentoval nejdůležitější body svého volebního programu, kde se mimo jiné také zmínil o možnostech zefektivnění fungování Univerzity obrany a jejich jednotlivých součástí. Nastínil také svou představu o výběru nejbližších spolupracovníků ve svém budoucím kolegiu, přesněji principy, na nichž jej bude vytvářet.

Dotazy od příslušníků akademické obce fakulty na adresu kandidáta na rektora se týkaly například vnímání budoucího postavení Fakulty vojenského zdravotnictví UO v rámci celé univerzity, specifikace vyšší autonomie fakult prezentované ve volebním programu, perspektivy celouniverzitních studijních programů a kvalitativních změn ve výuce nebo názorů na možnosti stabilizace mladých perspektivních vědecko-pedagogických pracovníků na Univerzitě obrany.

Druhá beseda plukovníka Přikryla proběhla na akademické půdě Univerzity obrany v Brně ve středu 14. března 2012, na niž se setkal se zástupci brněnské části školy. I tady kandidát na rektora plukovník Přikryl přítomným přednesl volební program, jehož závěrem řekl: „Jsem připraven tvrdě pracovat a to tak, jak jsem kdysi prohlásil, aby zítřek, který nebude vypadat jako dnešek, byl šancí pro Univerzitu obrany.“

Ve druhé části dvouhodinové besedy zazněly z pléna dotazy týkající se například transparentnosti UO z hlediska působnosti a výkonu uvnitř i zvenčí, nového vysokoškolského zákona, který připravuje MŠMT a postoji kandidáta na rektora k jeho znění, k rozsahu a kvality poskytovaných administrativních služeb na UO. Tazatelé se zajímali také o stav personální náročnosti výuky dnes i z dlouhodobého hlediska nebo o hodnocení publikační činnosti i budoucí studium civilních studentů na naší škole.

O hlasy členů Akademického senátu Univerzity obrany se bude plukovník Bohuslav Přikryl ucházet 20. března 2012. Volby budou probíhat v univerzitní aule na Kounicově 44.


Autor: Zdeňka Dubová​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme