Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Senát bude volit kandidáta na rektora Univerzity obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Senát bude volit kandidáta na rektora Univerzity obrany

Univerzitu obrany čeká v příštím týdnu významná událost – volba nového rektora. Tomu současnému, brigádnímu generálovi v záloze prof. Ing. Rudolfu Urbanovi, CSc., končí po 4 letech druhé funkční období. O hlasy členů Akademického senátu Univerzity obrany se 20. března 2012 bude ucházet jen jeden kandidát, a to plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., prorektor pro rozvoj UO. 

Nominace kandidátů na rektora univerzity se uzavřela 20. února 2012. Členy akademické obce byli navrženi dva kandidáti – prorektor pro rozvoj Univerzity obrany plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D. a děkan Fakulty vojenských technologií UO plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. Děkan plukovník Zdeněk Vintr kandidaturu na funkci rektora Univerzity obrany nepřijal.

Se vznikem Univerzity obrany v září 2004 byl plukovník Bohuslav Přikryl děkanem Fakulty ekonomiky a managementu a od 15. září 2005 zastává funkci prorektora pro rozvoj Univerzity obrany. Je také vedoucím Katedry řízení palebné podpory FEM a uznávaným odborníkem na automatizované systémy řízení palby dělostřelectva a modelování a simulaci v této oblasti. Plukovník Přikryl má bohaté zkušenosti jak z manažerské práce uvnitř Univerzity obrany, tak i ze spolupráce s partnery, reprezentujícími především Ministerstvo obrany ČR a Generální štáb AČR.
Jak uvádí plukovník Bohuslav Přikryl ve svém volebním programu, Univerzitu obrany chce rozvíjet jako výrazně vojensky profilovanou státní vysokou školu univerzitního typu. Za prioritní tedy považuje vymezení a upevnění postavení školy jako státní vysoké školy univerzitního typu, zvýšení prestiže a respektu školy zejména ve vnitroresortním systému přípravy personálu, posílení transparentnosti školy z hlediska její působnosti a výkonů a také posílení personální a finanční stabilizace školy v návaznosti na současný zdrojový rámec.
Přitom za rozhodujícího strategického partnera Univerzity obrany plukovník Přikryl považuje Armádu ČR. Tu současně vnímá jako garanta základních pilířů rozvoje Univerzity obrany, tj. vzdělávání a vědecké, výzkumné, inovační a expertní činnosti. „Budu usilovat, aby AČR jako hlavní odběratel výstupů z Univerzity obrany byla fakticky přesvědčena o naplňování jí stanovených požadavků. V širší souvislosti konstatuji, že jedině ve spolupráci s AČR se při naplňování jejích potřeb může vytvořit stabilnější vnější prostředí a potřebný časový prostor k provedení neunáhlených přeměn Univerzity obrany,“ zdůrazňuje kandidát na rektora.

Z hlediska vnitřního členění má v úmyslu rozvíjet Univerzitu obrany v optimalizované fakultní struktuře, která umožní pružně reagovat na vzniklé potřeby, a zároveň bude usilovat o vyšší autonomii fakult v rámci školy. „Připravím vzdělávací strategii Univerzity obrany, za jejíž základ považuji požadavek zjednodušit, zefektivnit a komplexně adaptovat systém vzdělávání na potřebu přípravy personálu resortu obrany. Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu pokládám za doplňkové, avšak z pohledu budoucnosti za nezbytné. V tomto duchu budu usilovat nejen o kvantitativní, ale především kvalitativní a strukturální změny v systému vzdělávání na Univerzitě obrany,“ míní plukovník Přikryl, jenž se ve své práci chce opírat o celou akademickou obec a o společné cíle a hodnoty, sdílené v souladu s rozvojem jednotlivých součástí a Univerzity obrany jako celku.

Podle plukovníka Přikryla období, před kterým akademická obec univerzity stojí, nebude jednoduché. „Reálně musíme předpokládat, že bude nutné činit i nepopulární opatření, která ovlivní Univerzitu obrany nejen jako celek, ale i přímo některé její příslušníky. Udělám maximum pro to, aby rozsah a dopad těchto opatření byl co nejmenší,“ uzavírá plukovník Přikryl.

Osobu rektora-velitele Univerzity obrany plukovník Bohuslav Přikryl vnímá jako akademicky orientovaného představitele, který určuje směr a koordinuje úsilí pro naplnění svého záměru, než za jednostranně vyhraněnou individualitu. Svým působením musí školu spojovat, ne rozdělovat a projevovat se ve prospěch celé Univerzity obrany. „Pozici rektora-velitele považuji za zásadní ve vztahu k vnějšímu působení. Zde míním nalézat a rozvíjet strategická partnerství umožňující sdílet hodnoty a představy o společné budoucnosti Univerzity obrany,“ uvádí plukovník Přikryl.

Beseda kandidáta na rektora Univerzity obrany k jeho volebnímu programu proběhne dne 14. března 2012 od 14.00 hod. v aule UO, Kounicova 44, učebna č. 50.

 

Autor: Pavel Pazdera​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme