Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany si připomněla 13. výročí vstupu ČR do NATO

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany si připomněla 13. výročí vstupu ČR do NATO

Ve čtvrtek 8. března 2012 se na Univerzitě obrany uskutečnilo slavnostní shromáždění příslušníků školy u příležitosti 13. výročí vstupu České republiky do Severoatlantické aliance. Akademická obec univerzity a představitelé partnerských občanských sdružení si tak již po třinácté připomněli tento významný den České republiky a její armády. 

Slavnostní projev přednesl prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovník Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D. Kromě významu této události v něm připomněl, že k plnohodnotnému členství České republiky v Severoatlantické alianci svými aktivitami přispívá také Univerzita obrany. „Příslušníci univerzity se v rámci pedagogické a vědecké činnosti aktivně účastní ročně zhruba 350 konferencí a seminářů pořádaných vojenskými i civilními pedagogickými a vědecko-výzkumnými institucemi, a to především států NATO. Naši vědeckopedagogičtí pracovníci jsou zváni na vyžádané přednášky, zejména v technických a zdravotnických oborech.“

Prorektor pro vnější vztahy se také zmínil o tom, že zapojení české armády do operací NATO se projevilo i ve výchovně-vzdělávacím procesu na Univerzitě obrany. „Spolupracujeme s předními vojenskými školami a vědecko-výzkumnými institucemi členských států NATO. Příslušníci naší školy působí ve 45 odborných sekcích, výborech a pracovních skupinách NATO. Celkem 75 vojáků z povolání Univerzity obrany se zúčastnilo mírových misí NATO a EU v Afghánistánu, Iráku, na Balkáně nebo pozorovatelských misí OSN v různých částech světa, např. v Kongu či Libérii,“ uvedl. Závěrem poděkoval všem vojákům i civilním pracovníkům Univerzity obrany za jejich obětavou práci.

Po projekci krátkého dokumentu o působení polní nemocnice v Afghánistánu bylo na programu vystoupení náčelníka 7. polní nemocnice AČR podplukovníka MUDr. Michala Plodra, Ph.D. Hovořil o svých zkušenostech z mise v Afghánistánu, kde působil od října 2011 do ledna 2012 v pozici velitele 3. polního chirurgického týmu, jenž je součástí francouzské polní nemocnice na základně KAIA.

Podplukovník Michal Plodr je uznávaným specialistou v oboru akutní a urgentní medicíny a své první praktické zkušenosti v bojových podmínkách získal v roce 2002, kdy působil jako chirurg – vedoucí starší lékař specialista 11. polní nemocnice AČR v Afghánistánu v oblasti Kábulu. V roce 2004 působil jako chirurg – konzultant v britské polní nemocnici dislokované v rámci mise OpTELIC v Iráku. Následovala funkce hlavního lékaře 1. kontingentu polní nemocnice a chemické jednotky AČR, mise ISAF v Afghánistánu v roce 2007. Náčelníkem 7. polní nemocnice AČR je od roku 2010.

Závěrem slavnostního shromáždění pozdravil přítomné předseda Svazu letců ČR plukovník ve výslužbě PhDr. Oldřich Rampula, který poděkoval za dobrou spolupráci s Univerzitou obrany a vyjádřil potěšení z toho, že představitelé občanských sdružení spolupracující s Univerzitou obrany se mohou podobných setkání účastnit pravidelně.

Ke stažení: Prezentace pplk. Plodra  „Polní chirurgický tým v MTF ROLE 3 KAIA, Afghánistán“ (13MB)

 

Autor: Zdeňka Dubová​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme