Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Sedmá mezinárodní doktorandská konference na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Sedmá mezinárodní doktorandská konference na Univerzitě obrany

Ve středu 7. března 2012 proběhl pod záštitou děkana Fakulty ekonomiky a managementu plukovníka Ing. Vladana Holcnera, Ph.D., na půdě Univerzity obrany sedmý ročník mezinárodní doktorandské konference s názvem Nové přístupy k zajištění bezpečnosti státu.

Na konferenci, jejímž cílem bylo prezentovat výsledky výzkumu studentů doktorského studia, přijelo 58 účastníku z Belgie, Německa, Polska, Litvy, Maďarska, Slovenska a České republiky, mezi nimiž byli zástupci akademických obcí různých univerzit, ale i odborníci z praxe.

Po úvodním slovu děkana fakulty plukovníka Vladana Holcnera následovala přednáška Michela Hermana, ředitele úřadu finanční kontroly NATO na téma Finanční management NATO. Konference poté pokračovala ve dvou samostatných sekcích, Veřejné finance a Bezpečnost a obrana, v nichž postupně vystoupilo 24 prezentujících. K vidění byly příspěvky z oblasti veřejných financí, vojenství i bezpečnosti.

Prezentované příspěvky byly vybrány ze 46 článků, které přišly programovému výboru konference od zájemců o vystoupení. S obzvláště pozitivními ohlasy se setkaly příspěvky plukovníka Bernatíka z Velitelství společných sil na téma Analýza rakouské rozpočtové reformy, Justyny Stochaj z Akademie národní obrany ve Varšavě na téma Bezpečnostní rizika spojená s činností nadnárodních firem nebo Vladase Tumalvičiuse z litevské Vojenské akademie ve Vilniusu s názvem Rozvoj státu a společnosti v EU: Problémy, řešení a perspektivy národní bezpečnosti.

Konference obohatila přítomné o nové poznatky a zkušenosti, splnila svůj účel a její účastníci vyslovili přání zúčastnit se i příštího ročníku, který se uskuteční opět na půdě Univerzity obrany v březnu 2013.

Sborník s ISBN s jednotlivými příspěvky z konference bude dostupný na webových stránkách školy.


Autor: Jakub Picka, foto: Zdeňka Dubová​

 

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme