Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Cvičení studentů modulu "Ochrana obyvatelstva"

DOCENDO DISCIMUS

 

Cvičení studentů modulu "Ochrana obyvatelstva"

Studenti třetího ročníku bakalářského studijního programu si v rámci výuky modulu „Ochrana obyvatelstva“ prověřili ve dnech 2. a 5. - 7. března 2012 své znalosti a dovednosti při cvičení v Centru simulačních a trenažérových technologií (CSTT) Brno. Toto zaměstnání připravili a řídili příslušníci Katedry ochrany obyvatelstva Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany doc. Ing. Rudolf Horák, CSc. a Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Tématem cvičení bylo „Řešení povodní velkého rozsahu v obci s rozšířenou působností (ORP)“. Vybrány byly Strakonice jako ORP, tj. místo, kde byla mimořádná událost řešena.  

Cvičení bylo metodicky rozloženo do několika částí: plánování a příprava dokumentů, příprava mediálního plánu, řešení jednotlivých krizových situací apod. Zvláštní pozornost byla věnována práci s představiteli hromadných sdělovacích prostředků, poskytování informací občanům a zásadám poskytování psychosociální pomoci, na jejímž řízení se také podíleli učitelé Katedry řízení lidských zdrojů PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D. a PhDr. Ing. Vratislav Pokorný. V rámci získávání pedagogické praxe při studiu doktorského studijního programu se na vedení zaměstnání odborně podílel také mjr. Ing. Jaroslav Vonlehmden, příslušník CSTT.

Studenti cvičili v roli třech samostatných krizových štábů, ve kterých se učili uplatňovat teoretické znalosti získané v průběhu studia. Hlavní jejich činností bylo aplikování zásad rozhodovacího procesu s tvůrčím přístupem a vystupováním před veřejností, při řešení ochrany obyvatelstva, zejména formou evakuace. Jednotlivé „krizové štáby“ ORP očividně soutěžily o co nejlepší výsledky, o čemž svědčila připravovaná řešení v několika vyhodnocovaných variantách a to i v době mimo plánované cvičení. Na závěr řídící cvičení vyhodnotil, že cvičící své úkoly splnili. V průběhu všech dnů studenti pracovali aktivně a jejich řešení mimořádné události i rozehrávaných zvláštních situací mělo stoupající úroveň a odpovídalo reálné situaci. K naplnění cílů přispěla také kvalitní materiální podpora CSTT.

 

Autor: Miroslav Jurenka​​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme