Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany v Bělehradě ocenila přínos naší univerzity

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany v Bělehradě ocenila přínos naší univerzity

U příležitosti prvního výročí založení Univerzity obrany v Bělehradě uspořádalo 24. února 2012 ministerstvo obrany Srbska shromáždění, na kterém byl oceněn přínos české Univerzity obrany při transformaci srbského vojenského školství udělením čestného doktorátu univerzity profesorovi Rudolfu Urbanovi, rektoru Univerzity obrany v Brně.

Univerzita obrany v Bělehradě byla oficiálně založena 24. února 2011 sloučením Vojenské akademie a Vojenské lékařské akademie. V organizační struktuře spadá do přímé podřízenosti ministra obrany, který se oficiálních oslav zúčastnil spolu se všemi náměstky, ministrem školství, rektory srbských civilních univerzit, akreditovanými přidělenci obrany a dalšími významnými hosty.

Pomoc při budování srbského vojenského školství

U příležitosti prvního výročí založení univerzity byl rektorovi Univerzity obrany v Brně profesorovi Rudolfu Urbanovi udělen titul Doctor Honoris Causa. Získal jej za osobní přínos a pětiletou pomoc české Univerzity obrany při budování Univerzity obrany v Bělehradě, která byla vytvořena právě podle českého modelu. Jedná se o první ocenění svého druhu, které nová univerzita udělila. Ocenění zásluh Univerzity obrany v Brně potvrzují i slova tamního rektora generálporučíka prof. Miograda Jevtiće, který místním sdělovacím prostředkům řekl: „Spolupráce s Univerzitou obrany v Brně a Českou republikou, zejména jejich zkušenosti, pro nás znamenaly mnoho. Tato univerzita je příkladem toho, jak se může integrovat vojenské a civilní školství, a že touto synergií lze dosáhnout vyšší kvality.“ 

Při slavnostním aktu udělení čestného doktorátu potvrdil srbský ministr obrany Dragan Šutanovac historickou česko-srbskou vazbu slovy: „Srbské vojenské školství zakládal český generál František Alexander Zach a dnes po 163 letech je za svůj přínos k vybudování uceleného srbského systému vojenského vzdělávání oceněn taktéž český generál Rudolf Urban.“

Brigádní generál v záloze Rudolf Urban ve svém projevu předneseném plynulou srbštinou poděkoval za vysoké vyznamenání, ocenil nadšení a úsilí bývalého i současného vedení Vojenské akademie, se kterými v roce 2006 společně zahájili a před rokem zakončili vytvoření Univerzity obrany. Podle profesora Urbana založením nové univerzity spolupráce v oblasti vzdělávacího systému neskončila, ale pokračuje dále, a to především formou pomoci, která má srbské univerzitě umožnit úspěšně se začlenit do evropského vzdělávacího systému. V rámci dopoledního programu profesora Urbana se konalo oficiální pracovní jednání obou rektorů, kteří na závěr podepsali smlouvu o spolupráci mezi UO obou zemí.

Rozvoj spolupráce české Univerzity obrany a srbské Univerzity obrany

Dlouhodobou spolupráci Univerzity obrany v Brně se srbskými vojenskými školami, která fakticky začala již v roce 2006 a nyní během 1. a 2. mandátu českého velvyslanectví jako Kontaktní ambasády NATO v Srbsku nabývá na větší intenzitě, ocenila také velvyslankyně ČR v Bělehradu Hana Hubáčková. Přínos UO v Brně chápe jako významný moment posilování dobrých vztahů nejen na úrovni univerzitního vzdělávání, ale taktéž oficiálních vztahů mezi ČR a Srbskem, což nabývá důležitosti zejména v rámci pomoci úsilí Srbska při integraci do evropských struktur.

A do třetice − srbský ministr obrany Dragan Šutanovac při své oficiální návštěvě České republiky dne 21. února tohoto roku uvedl: „Spolupráce mezi oběma univerzitami obrany (v Brně a Bělehradě) je na vysoké úrovni a očekáváme, že bude pokračovat i v budoucnu.“

Spolupráce obou vojenských škol se soustřeďuje nejenom na výměnu a předávání zkušeností na úrovni nejvyššího managementu, ale také na oblast vzdělávání studentů. V minulém roce navštívily Univerzitu obrany dvě skupiny srbských studentů s cílem sbírat zkušenosti pro restrukturalizaci ozbrojených sil srbské armády.

Rozvoj spolupráce se Srbskem v oblasti vzdělávání potvrzuje i skutečnost, že od příštího akademického roku zahájí studium na brněnské Univerzitě obrany také dva civilní studenti z Kragujevského gymnázia, kteří získali stipendium Jihomoravského kraje, bez kterého by v zahraničí studovat nemohli.

Rozvoj spolupráce v oblasti logistiky

Další důležitou oblast spolupráce představují výukové aktivity pedagogů Univerzity obrany, především příslušníků Katedry logistiky a Katedry ekonomie Fakulty ekonomiky a managementu, jejichž pomoc započala již v říjnu 2008. Výsledkem loňské úspěšné spolupráce vojenských vzdělávacích institucí v Srbsku a Česku, za výrazné podpory Kontaktní ambasády NATO v Bělehradě, bylo 14 bilaterálních aktivit, které se uskutečnily jak v Bělehradě, tak v Brně. Poslední z nich, organizované Katedrou logistiky, byly krátkodobé kurzy „Podpora hostitelským státem a logistický průzkum“ a „Procesy přijetí, shromáždění, následného přesunu a integrace“ uskutečněné v Brně a na logistických základnách AČR.

Právě spolupráce v oblasti logistiky zaujímá významné místo v rozvoji další spolupráce se Srbskem, jak to potvrdil během nedávné návštěvy srbského ministra obrany Dragana Šutanovace i ministr Alexandr Vondra. V letošním roce jsou v plánu další logistické kurzy se zaměřením na taktickou úroveň, především pro přípravu srbských vojáků do zahraničních misí. Jedná se také o účasti srbských vojenských studentů na mezinárodním logistickém výcviku Fourlog, který pravidelně v květnu pořádají vojenské vysoké školy z České republiky, Maďarska a Rakouska.


Autor: Zdeňka Dubová, Vladimír Šidla, foto: Jiří Juřík a archiv UO v Brně​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme