Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Kurz řízení lidí

DOCENDO DISCIMUS

 

Kurz řízení lidí

Ve dnech 20. až 24. února 2012 se konal v Brně na Univerzitě obrany první běh kurzu řízení lidí, připravený podle požadavků Sekce personální Ministerstva obrany Katedrou řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Program kurzu je sestaven tak, aby velitelům a vedoucím pracovníkům vojenských zařízení přiblížil současné trendy práce s lidmi v prostředí vojenské organizace a možné zdroje jejich průběžné aktualizace, umožnil jim vyměnit si zkušenosti z vedení lidí a získat informace o budoucích opatřeních v personálním řízení v resortu obrany. Účastníci kurzu dostávají předem studijní materiály a prezentace, aby výuka mohla být vedena interaktivně a byl prostor pro diskusi a výměnu zkušeností.

Lektory kurzu jsou učitelé Univerzity obrany a pracovníci Sekce personální Ministerstva obrany. Tématy kurzu jsou vedení lidí, jejich motivace, komunikace, budování a vedení týmu, příprava vojenského personálu, hodnocení pracovníků, využití tradic ve výchově vojáků a organizační kultura resortu obrany. Jeden den je věnován legislativnímu rámci pro práci s lidmi v resortu obrany, zákonným normám pro práci s vojáky i s občanskými zaměstnanci, mezinárodnímu právu humanitárnímu i aplikaci správního práva a práva služebního poměru v AČR v praxi velitele a vedoucího pracovníka. Odborníci Sekce personální MO seznamují účastníky s otázkami platové politiky a sociálního zabezpečení v resortu obrany, s organizačními změnami, informačními systémy pro práci s lidmi a s možnostmi pomoci velitelům prostřednictvím humanitární služby, psychologické služby a duchovní služby. 

Účastníky kurzu navštívil náměstek ministra obrany pro personalistiku Ing. Michael Hrbata,  besedoval s nimi ředitel sekce - personální ředitel MO Ing. Vladimír Karaffa, CSc., ředitel odboru vzdělávání Sekce personální MO Mgr. Vladimír Tetur a děkan Fakulty ekonomiky a managementu UO plukovník Ing. Vladan Holcner, Ph.D., o aktuální situaci a problémech v práci s lidmi i o přípravě vojenského personálu. 

Přínosem kurzu je i výměna názorů mezi tvůrci a realizátory personální politiky resortu obrany a navázání kontaktů pro možnou budoucí spolupráci. Poznatky z hodnocení kurzu jeho účastníky budou využity v přípravě dalších běhů kurzu, o který je takový zájem, že je již obsazeno všech dalších osm letošních termínů.

 

Autor: Ladislav Halberštát 

​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme