Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Škola hrou aneb výcvik tak trochu jinak

DOCENDO DISCIMUS

 

Škola hrou aneb výcvik tak trochu jinak

Dovedete si představit vojenské cvičení jinak než ve vojenském výcvikovém prostoru? O tom, že to jde, svědčí použití taktického virtuálního simulátoru Virtual Battlespace 2 (VBS2). Ten umožňuje vojenským studentům Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany procvičovat taktické situace a tím rozvíjet požadované velitelské a taktické dovednosti přímo v podmínkách Univerzity obrany.  

 
  

Princip simulátoru je stejný jako u komerčních her „stříleček“. Voják sedí před počítačem a pomocí klávesnice, myši nebo joysticku ovládá virtuálního bojovníka tzv. „avatara“. Může mu nařídit, aby běžel, klečel, plazil se, střílel, přebíjel zbraň, nebo aby řídil bojové vozidlo, pilotoval bojový letoun, či ovládal bezosádkový průzkumný prostředek. Společně s ním se po bojišti pohybují také jeho spolubojovníci, s nimiž komunikuje v rámci konfigurovatelné virtuální rádiové sítě. Tu představuje speciální software, digitální model radiové stanice, sluchátka a mikrofon. Oproti běžným hrám pro mladistvé je simulátor VBS2 mnohem propracovanější. Před cvičícími nejsou žádné vytýčené trasy, kterými se musejí prostřílet, aby postoupili do další úrovně. Místo toho mají k dispozici virtuální operační prostředí (terén, počasí, budovy, infrastruktura, civilisté, nepřátelsky působící jednotky a další) a stanovený úkol, který musí v daném časovém horizontu splnit. Simulátor VBS2 má velmi propracovanou umělou inteligenci, která prostřednictvím definovatelných skriptů řídí chování živých entit na bojišti (civilní obyvatelstvo, neutrální síly, nepřátelské síly, zvěř a spolupůsobící jednotky vlastních a koaličních sil). Všechny vložené živé entity lze ovládat i z pozice cvičících, a to včetně zvěře, která během cvičení může narušovat činnost působících jednotek. 

Na jednom z prvních taktických cvičení s využitím simulátoru VBS2, které se odehrálo ve speciální laboratoři koncem ledna, cvičící plnili úkol hlídkování a doprovod významných osob na virtuálně vytvořeném území Afghánistánu. Ve své podstatě šlo o úkol ozbrojeného doprovodu dvou civilních osob na místa projektů spojený s hlídkovou činností v dané oblasti. „Během plnění stanoveného úkolu jsem studentům připravil rozehru taktických situací, jako je například útok bojovníků protikoaličních sil na hlídku s využitím improvizovaného výbušného zařízení tzv. IED Strike, střelbu z ručních zbraní a ručních protitankových zbraní a další,“ popisuje v roli instruktora podplukovník Ing. Jaroslav Kozůbek, PhD., a dodává: „Úkolem velitele hlídky bylo doprovodit na místo projektu jednoho civilního experta provinčního rekonstrukčního týmu a jednoho novináře. Jednotka jako celek pak měla za cíl, přesunout se po stanovené ose na dvě místa projektů a zajistit bezpečné prostředí pro činnost doprovázených osob na místě projektu.“

  
 
 
Prostřednictvím simulátoru VBS2 si mohou studenti (vojáci) mnohem lépe osvojit základní rozhodovací dovednosti, jak se chovat v konkrétních situacích. Naučí se, jakým způsobem mezi sebou komunikovat, jak z pozice velitele koordinovat postup – organizovat součinnost, nebo jak si v případě potíží přivolat pomoc. Lze také procvičovat pohyb pěších jednotek a malých týmů v terénu, základy boje v zastavěném prostoru, nebo navádění vzdušné podpory a dělostřelecké palby. V budoucnosti by vojáci mohli procvičovat i další činnosti jako například přesun a boj jednotky vybavené kolovými bojovými vozidly pěchoty Pandur II 8x8 s možnosti vyžádat si a koordinovat přímou vzdušnou podporu zajištěnou víceúčelovými taktickými bojovými podzvukovými letouny L-159 ALCA.

 

Simulátor VBS2 je v tomhle směru nejpoužívanějším virtuálním simulačním prostředkem vyspělých zahraničních armád (USA, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Holandsko a další), které si simulátor VBS2 pořídili ve verzi „Enterprise“ tzn. neomezený počet licencí. I když simulátor VBS2 pochází z dílny australské vývojářské firmy Bohemia Interactive Australia, tak základem pro vznik simulátoru VBS2, byla taktická hra Operace Flashpoint české firmy Bohemia Interactive. Díky dobré spolupráci Fakulty ekonomiky a managementu se společnosti Bohemia Interactive se v roce 2011 podařilo do prostředí VBS2 implementovat vybrané jednotky a technika Armády České republiky.

 

Podle Jaroslava Kozůbka z Katedry vojenského managementu a taktiky jsou dosavadní vlastní a zahraniční zkušenosti s využitím simulátoru VBS2 velmi dobré. S jejich pomocí lze modelovat potřebné taktické situace, což přispívá k lepší odborné přípravě studentů. Dále je možné namodelovat nedávno uskutečněnou reálnou situaci např. z bojiště v Afghánistánu a pokusit se ji s odstupem času vyřešit efektivněji s minimalizací spotřeby munice, času a ztrát. Proto je simulátor VBS2 velmi vhodným nástrojem pro realizaci procesu zobecňování zkušeností tzv. „Lessons Learned“. Dále simulátor VBS2 umožňuje velmi dobře prověřit navrženou variantu činnosti např. velitele roty k řešení stanoveného úkolu a tak ji porovnat i s dalšími variantami.

 

Text: Zdeňka Dubová, Ja​roslav Kozůbek, foto: archiv podplukovníka Jaroslava Kozůbka​

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme