Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Univerzita obrany hostila mezinárodní jednání

DOCENDO DISCIMUS

 

Univerzita obrany hostila mezinárodní jednání

V úterý 21. února 2012 hostila Univerzita obrany v Brně první jednání pracovního týmu projektu výzkumu Agentury NATO pro vědu a výzkum SAS 098. Tento projektový tým řeší otázku obsahu a metodologie kurzu operačního výzkumu a analýzy ve vojenství.

Operační výzkum a operační analýza podporují rozhodování v celé škále vojenství, včetně akvizice, výstavby a přípravy sil, jejich operačního nasazení, i plánování a řízení zabezpečení obrany státu. Jsou definovány jako aplikace vědeckých metod při řešení rozhodovacích problémů tím, že poskytují vědecky podložené analytické závěry pro objektivní a zdůvodněné rozhodnutí. 

V současné době je potřeba operačního výzkumu a analýzy přehlížena z důvodu podmínek zrychlených a četných rozhodovacích procesů. Přesto, pokud se operační výzkum a analýza aplikují úspěšně, vždy přinesou ekonomické úspory a zvýšenou efektivitu. 

Cílem projektového týmu je navrhnout vzdělávací a osvětové moduly, které budou demonstrovat přínos různých analytických metod a přístupů aplikovaných při řešení vojenských rozhodovacích problémů. Tyto vzdělávací a osvětové moduly budou určené pro vrcholový management a neodborníky v této oblasti. Vzdělávací programy pro odborníky analytiky Univerzita obrany dlouhodobě poskytuje. Kde ale není požadavek, tam také není potřeba aplikované metody operačního výzkumu a analýzy aplikovat. 

Projektový tým na svém úterním jednání projednal a doplnil tzv. Term of Reference, který je zadávacím a řídícím dokumentem pro práci týmu. Dále schválil plán činnosti do konce roku 2012, modulové uspořádání vzdělávacích a osvětových kurzů a jejich strukturu. Jednotliví členové týmu si z jednání odnesli konkrétní úkoly pro zpracování podkladů pro další jednání týmu, které proběhne prostřednictvím video telekonference koncem března tohoto roku.

 

Autor:  Pavel Zůna​, foto: Zdeňka Dubová​​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme