Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vojenští přidělenci ve 24. KGŠ

DOCENDO DISCIMUS

 

Vojenští přidělenci ve 24. KGŠ

Za účasti vojenských přidělenců Francie, Německa a Spojených států proběhla v úterý 21. února 2012 na Katedře celoživotního vzdělávání Univerzity obrany ve 24. kurzu Generálního štábu VIP přednáška spojená s besedou. Prezentovaly se na ní nové trendy v ozbrojených silách některých spojeneckých států jako dopady současné situace v Evropě a ve světě.

Přednášky se zúčastnili vojenský a letecký přidělenec při zastupitelském úřadu USA plukovník Patrick T. Sullivan, dále vojenský a letecký přidělenec při zastupitelském úřadu SRN podplukovník gšt. Andreas Meister a příslušník zastupitelského úřadu Francie plukovník Bruno Bucherie. Kromě studentů 24. KGŠ a pedagogů Katedry celoživotního vzdělávání se semináře zúčastnil prorektor pro vnější vztahy Univerzity obrany plukovník Ing. Jaroslav Průcha, Ph.D., který přednášku moderoval.

Zahraniční hosté hovořili zejména o změnách v souvislosti se stále probíhající ekonomickou krizí, týkajících se do značné míry ozbrojených sil. Plukovník Sullivan představil zejména nedávno vydanou Strategickou směrnici Ozbrojených sil USA, podplukovník Meister hovořil o plánovaném snižování počtů osob, techniky i vojenských zařízení, které proběhnou v rámci Bundeswehru do roku 2016, a plukovník Bucherie popsal současný stav ozbrojených sil Francie a změny plánované na období následujících pěti let.

Seminář byl po prezentacích hostů naplněn plodnou a fundovanou diskuzí, ze které si jak posluchači, tak i hosté odnesli mnoho podnětných postřehů.

 

Autor: Miroslav Krčmář, foto: Zdeňka Dubová​​​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme