Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Ukončení doplňujícího studia k získání pedagogické způsobilosti

DOCENDO DISCIMUS

 

Ukončení doplňujícího studia k získání pedagogické způsobilosti

Tak jako každý rok, i letos, bylo na Univerzitě obrany realizováno studium v programu celoživotního vzdělávání (CŽV) tzv. Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti, známé též pod zkratkou PEPSY. Ve dnech 15. a 16. února 2012 toto studium úspěšně ukončilo 21 účastníků. Mezi úspěšnými absolventy byli pedagogové z Univerzity obrany, Vojenské střední a Vyšší odborné školy v Moravské Třebové a pracovníci útvarů a zařízení Armády České republiky.

Studium splňuje standardy Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy ČR pro tento typ studia; je dvousemestrové, kombinované a bezplatné. Program celoživotního vzdělávání je určen především pro vojáky a občanské zaměstnance, kteří se podílejí na edukačním procesu profesionálů resortu obrany, a pro další vybrané pracovníky útvarů a zařízení Armády České republiky. Vojáci jsou ke studiu vysíláni personálním rozkazem. Uvedený program garantuje Katedra řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu. Edukační činnost zajišťují akademičtí pracovníci katedry, částečně i externí odborníci. Studium je ukončeno vykonáním závěrečných zkoušek ze tří hlavních předmětů (pedagogika, psychologie, didaktika) a obhajobou závěrečné práce. Úspěšným absolventům je vydáno, v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. (§ 60) o vysokých školách, osvědčení o absolvování studia, které je platné v rámci České republiky. 

Účastníci studia mohou své získané znalosti a kompetence uplatnit nejen ve svém současném povolání, ale výhledově i v rámci jejich druhé kariéry, například na pozici pedagogů středních škol, neboť předáním osvědčení po úspěšném absolvování tohoto studia, získají odbornou kvalifikaci učitele odborných předmětů středních škol, která odpovídá charakteru studijního oboru, který vystudovali v akreditovaném magisterském studijním programu.


Autor: Pavla Macháčková

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme