Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Metodický den děkana Fakulty vojenských technologií

DOCENDO DISCIMUS

 

Metodický den děkana Fakulty vojenských technologií

Dne 16. února 2012 proběhl na posluchárně Kounicova 44/50 metodický den děkana Fakulty vojenských technologií (FVT) Univerzity obrany za účasti hlavních řídicích pracovníků fakulty a jejích kateder.

V úvodním vystoupení děkan FVT plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc., vyhodnotil plnění hlavních úkolů za uplynulý rok a nastínil hlavní úkoly FVT v roce 2012.  Největší část svého vystoupení věnoval rozboru stavu ve vzdělávacím procesu, rozboru počtu studentů v jednotlivých studijních oborech, aplikaci koncepce přípravy personálu MO do podmínek fakulty, možným směrům modifikace studijních programů vyučovaných na FVT a v návaznosti na to změnám její struktury. 

Dále vystoupil děkan za nepřítomného proděkana pro vědeckou činnost FVT  prof. RNDr. Jana Kohouta, CSc., a podrobně vyhodnotil výsledky výzkumu a vývoje na fakultě za rok 2011. V závěru svého vystoupení seznámil přítomné s úkoly v oblasti vědy a výzkumu, které se budou plnit na fakultě v prvním pololetí roku 2012.

Vyhodnocení studijní a pedagogické činnosti, informace o stavu akreditace studijních programů, informace o marketingových aktivitách a informace o stavu přijímacího řízení na fakultě pro akademický rok  2012/2013 byly obsahem vystoupení proděkana pro studijní a pedagogickou činnost plukovníka doc. Ing. Miloše Andrleho, CSc. Na závěr svého vystoupení  seznámil přítomné s vojensko-odbornou přípravou studentů zavedenou od začátku roku 2012 a informoval také o zavedení nového předmětu "vojensko-profesní příprava" určeného pro vojenské studenty bakalářského studia. 

Na závěr metodického dne vystoupil s krátkou prezentací proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FVT  plukovník doc. Ing. Libor Dražan, CSc., který seznámil přítomné s plánem zahraničních služebních cest a návštěv na rok 2013, upřesněním finančního limitu na tyto aktivity v roce 2012, který byl přidělen fakultě, a stavem realizace aktivit FVT v rámci projektu Erasmus. 

 

Autor: Karel Tvrdoň, foto: Zdeňka Dubová​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme