Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Na téma Zkušenosti z procesu transformace resortu obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Na téma Zkušenosti z procesu transformace resortu obrany

Dne 1. února 2012 se na půdě Univerzity obrany v dopoledních hodinách konal odborný seminář Zkušenosti z procesu transformace resortu obrany  primárně určený frekventantům Kurzu generálního štábu, semináře se však zúčastnili i další zájemci z řad akademických pracovníků. Na semináři vystoupili bývalí ministři obrany ČR Luboš Dobrovský a Vladimír Vetchý, a dále docent Zdeněk Kříž z Masarykovy univerzity.

V úvodním vystoupení renomovaného odborníka docenta Kříže se posluchači měli možnost seznámit s akademickým pohledem na proces transformace ozbrojených sil. Na tento teoretický základ navázaly přednášky obou bývalých ministrů obrany, kteří hovořili o svém působení v čele resortu a o svých prioritách i procesech, které ovlivnily další vývoj v rámci MO ČR i AČR.

Tyto hlavní příspěvky se však neomezovaly pouze na léta aktivního působení v čele resortu obrany, ale zazněly zde i zajímavá stanoviska obou řečníků k aktuálnímu vývoji obranné politiky a otázkám dalšího vývoje ozbrojených sil, které následně podnítily kritickou diskuzi. Skutečnost, že se nejednalo pouze o formální debatu, asi nejlépe charakterizuje pociťovaný nedostatek časové dotace, který byl na seminář vyčleněn, a který se stal předmětem kritiky ze strany některých účastníků na adresu organizátora. Navzdory tomuto nedostatku byl seminář ze strany frekventantů KGŠ i akademických pracovníků Univerzity obrany hodnocen jako přínosný, neboť napomohl osvětlit některé souvislosti transformačního procesu, které ze zpětného i aktuálního pohledu nejsou na první pohled zcela zřejmé a které mohou pomoci vnímat i současné problémy se kterými je res​ort obrany konfrontován.


Autor: Richard Stojar, foto: Zdeňka Dubová​

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme