Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Slavnostní vyřazení absolventů kariérového kurzu

DOCENDO DISCIMUS

 

Slavnostní vyřazení absolventů kariérového kurzu

Čtvrtek 26. ledna 2012 byl na Univerzitě obrany slavnostním dnem. V dopoledních hodinách se v aule školy uskutečnilo vyřazení účastníků vzdělávacího resortního Kurzu vyšších důstojníků. Doklad o absolutoriu čerstvým absolventům předali rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál v záloze Rudolf Urban a ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů MO – náčelník spojovacího vojska AČR brigádní generál Jan Kaše.

Kurz vyšších důstojníků je kariérový kurz určený pro důstojníky v hodnosti kapitán a major, mající předpoklady pro zastávání velitelských a štábních funkcí. Odbornou přípravu posluchačů v kurzu garantuje Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v rámci programů celoživotního vzdělávání vyšších důstojníků.

 

Tentokrát se jednalo o první zkrácený běh kurzu v délce čtyři a půl měsíce, a to dle nové základní učební dokumentace. Výuka v kurzu byla zaměřena zejména do oblastí bezpečnostní a obranné politiky, vojenského umění a obranného plánování. Na výuce se kromě příslušníků Univerzity obrany a zahraničních lektorů významně podíleli i příslušníci Ministerstva obrany, Generálního štábu AČR i operačních velitelství. Závěrečné vojenské cvičení proběhlo k tematice definování požadavků na budoucí schopnosti AČR.  

Vyřazení 28 absolventů kariérového kurzu se dále zúčastnili zástupce velitele společných sil – velitel pozemních sil brigádní generál Štefan Kaleta, ředitel Ředitelství personální podpory MO Stanislav Panuš, zástupce ředitele Sekce rozvoje druhů sil – operační sekce MO plukovník gšt. Ladislav Jung a členové akademické obce UO.

 

S úvodním projevem vystoupil rektor-velitel Univerzity obrany brigádní generál v záloze Rudolf Urban, který na adresu čerstvých absolventů řekl: „Dosáhli jste vyšší úrovně schopností a způsobilostí nezbytných pro plnění úkolů na systemizovaných místech středního a vyššího managementu v AČR. Na dosaženou vzdělanostní úroveň budou navazovat nové, syntetizující poznatky, vyžadující váš komplexní a tvůrčí přístup. Těm z vás, kteří se osvědčí nejlépe, bude velením armády nabídnuto a umožněno postoupit na další metu kariéry vojáka, kterým je Kurz Generálního štábu. Toto je základní zarámování filosofie, místa a souvislostí Kurzu vyšších důstojníků, v němž je deklarován požadavek na takový charakter vzdělávání, které představuje organický přechod mezi přípravou a výcvikem orientovaným na určitost a rutinu na straně jedné a schopností zvládat neurčitosti a asymetrie na straně druhé.“

Součástí programu slavnostního vyřazení absolventů kariérového kurzu bylo také ocenění dvou absolventů. Za výtečné plnění studijních povinností a dosahování výtečných výsledků pamětní list a plaketu Univerzity obrany obdržel major Tomáš Kroutil a čestné uznání s plaketou Fakulty ekonomiky a managementu major Ladislav Kaňa.

 

K absolventům přednesl svůj krátký projev také brigádní generál Jan Kaše. „Žijeme v mimořádně hektické době světové ekonomické krize, což samozřejmě postihuje i naši republiku. Čekají nás poměrně nelehké časy s novými a náročnými úkoly. Bude proto záležet na každém z vás, jak si v rámci svého pracoviště s těmito povinnostmi poradíte, jak budete řešit vzniklé problémy a výzvy související se stále se snižujícími finančními prostředky. Jsem ale přesvědčen, že si i s těmito úkoly poradíte stejně dobře, jako jste zvládli své studium právě končícího kurzu,“ řekl mimo jiné ředitel Sekce komunikačních a informačních systémů MO – náčelník spojovacího vojska AČR. Na závěr všem poblahopřál k dosaženým studijním výsledkům a popřál hodně duševní svěžesti, elánu a optimismu.


Fotogalerie:  Slavnostní vyřazení absolventů KVD 26. 1. 2012 ​ 


 

Autor: Pavel Pazdera

​​Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme