Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Den otevřených dveří Fakulty vojenského zdravotnictví

DOCENDO DISCIMUS

 

Den otevřených dveří Fakulty vojenského zdravotnictví

V sobotu 14. ledna pořádala Fakulta vojenského zdravotnictví Univerzity obrany ve spolupráci se zástupci z Lékařské fakulty UK v Hradci Králové, Farmaceutické fakulty UK v Hradci Králové a oddělení náboru KVV v Hradci Králové již tradiční Den otevřených dveří pro všechny potencionální zájemce o studium na této fakultě. V letošním roce si do Hradce Králové na Fakultu vojenského zdravotnictví našlo cestu více než 310 účastníků z celé České republiky a dokonce i ze zahraničí. Každoročně se zvyšující počet zájemců na dnech otevřených dveří dává mírný pozitivní příslib pro dostatečný počet podaných přihlášek na jednotlivé studijní programy fakulty i následný možný výběr budoucích kvalitních studentů v průběhu přijímacích zkoušek.

Na fakultě byly na Den otevřených dveří připraveny obdobné aktivity pro dopolední i odpolední blok. Před vlastním oficiálním zahájením dne otevřených dveří bylo zájemcům umožněno seznámit se s podmínkami studia prostřednictvím informačních materiálů fakulty, oddělení náboru KVV v Hradci Králové, posterů jednotlivých kateder. V oficiální části akce byla nejdříve naplánována základní prezentace o fakultě, dále diskuze s vedením fakulty i se stávajícími studenty a v závěru prohlídka vybraných pracovišť a ubytovacích prostorů studentů.

V průběhu úvodních prezentací byli zájemci seznámeni s možnostmi studia na naší škole včetně jejich vojenských specifik a dále s podmínkami přijímacího řízení na jednotlivé otevírané obory a zároveň i s podmínkami vstupu do AČR. Tyto informace byly doplněny i prezentacemi zástupců z lékařské a farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové o podmínkách přijímacího řízení do společných studijních programů.

V následné diskuzi bylo položeno mnoho dotazů z širokého spektra oblastí od upřesnění některých podmínek přijímacího řízení, přes průběh studia na fakultě až po následné profesní uplatnění v armádě. Samostatnou skupinu dotazů tvořily podrobné otázky týkající se délky závazků vůči armádě po ukončení studia a možnost či nutnost účasti v zahraničních misích. Zajímavou diskuzi vedli uchazeči se zástupci studentů ohledně rozsahu a možného volného času a potencionální možnosti věnovat se při studiu vrcholovému sportu.

Po ukončení diskuze byla pro zájemce realizována exkurze po vybraných pracovištích fakulty a ubytovacích prostorech studentů. Mezi vybranými pracovišti byly Katedra organizace vojenského zdravotnictví, Katedra vojenské hygieny, Katedra epidemiologie a specializované učebny urgentní medicíny. Exkurze zahrnovala seznámení účastníků s materiálně technickým vybavením učeben, laboratoří a prezentací odborných výsledků výzkumné práce jednotlivých pracovišť. Skupiny zájemců byly při přesunech mezi těmito vybranými pracovišti doprovázeny studenty FVZ jednotlivých studijních programů, kteří průběžně odpovídali na dotazy a poskytovali doplňující informace z pohledu stávajících studentů.

Novinkou při letošním Dni otevřených dveří bylo zřízení pracoviště s několika počítači a tiskárnou, kde si mohli uchazeči pod dohledem pracovníka školského referátu a zástupce oddělení náboru KVV přímo vyplnit, vytisknout a podat elektronickou přihlášku na zvolený studijní obor.

Bez nadsázky lze konstatovat, že Den otevřených dveří Fakulty vojenského zdravotnictví Univerzity obrany se letos velmi vydařil. Ochota a vstřícnost všech zástupců fakulty vůči návštěvníkům byly pozitivně vnímány a následně i odměněny slovy chvály ze strany potencionálních uchazečů. Z více míst bylo při odchodu slyšet, že nejen podmínky studia na naší škole, ale i perfektně připravené a zajímavé představení fakulty na tomto Dni otevřených dveří jsou motivem k podání přihlášky na naši fakultu.

 

Autor: Miroslav Procházka​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme