Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Vyšlo nové číslo časopisu Economics and Management

DOCENDO DISCIMUS

 

Vyšlo nové číslo časopisu Economics and Management

Dne 31. prosince 2011 vyšlo třetí číslo recenzovaného časopisu Economics and Management v roce 2011, který je vydáván pravidelně od roku 2007 a zveřejňuje nejnovější poznatky z oblasti ekonomiky obrany státu a vojenského managementu, napomáhá k dosažení a zvyšování operačních schopností profesionální armády.
Časopis je určen pro publikování příspěvků především akademických pracovníků a studentů Univerzity obrany, vysokých škol nebo vědecko-výzkumných a odborných pracovišť v České republice i v zahraničí.
V úvodním slovu výkonný redaktor časopisu informuje autory a čtenáře o změnách ve složení redakční rady časopisu a rozhodnutí redakční rady, přijímat od roku 2012 k publikování články pouze v anglickém jazyce.
Co naleznete v aktuálním čísle časopisu? Řada autorů (Jaromír Mareš, Slavomir Byleň), zde prezentuje průběžné výsledky dosažené při řešení projektů včetně použitých metod vědecké práce a stanovení postupů dalšího řešení těchto projektů. Dále zde studenti doktorských studijních programů (Karel Vávra, Roman Šperka) prezentují dosažené výsledky.

Další odborné články se zaměřují na problematiku ekonomie, logistiky a bezpečnostního managementu, ale také odborné vojenské problematiky a lessons learned. V této části prezentují své názory autoři jak domácí, tak i ze zahraničí a to z Chorvatska, Maďarska, Polska a Slovenska.

Elektronická verze časopisu je k dispozici na adrese http://www.unob.cz/eam/Stranky/EaM_cze.aspx​ nebo v části Aktuality / Odborné časopisy.

 

Autor: Vítězslav Jaroš​​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme