Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - listopad 2011

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - listopad 2011


Ve dnech 28. a 29. listopadu 2011 se uskutečnila návštěva delegace Univerzity obrany v čele s rektorem prof. Ing. Rudolfem Urbanem, CSc., na Tereziánské vojenské akademii ve městě Wienner Neustadt (asi 45 km jižně od Vídně). V průběhu návštěvy byla česká delegace podrobně seznámena se vzdělávacím systémem rakouské armády.​ 


Ve dnech 25. a 26. listopadu 2011 se skupina 41 studentů ze všech tří fakult Univerzity obrany účastnila poznávacího pobytu na Tereziánské vojenské akademii (The Theresian Military Academy) ve V​ídeňském Novém Městě (Wienner Neustadt). Šlo o iniciativu kadetů Tereziánské vojenské akademie, kteří studenty Univerzity obrany pozvali, aby tímto prohloubili vzájemnou spolupráci mezi oběma vojenskými školami.


Mezi zahraniční partnerské organizace, se kterými katedra vojenské geografie a meteorologie fakulty vojenských technologií Univerzity obrany dlouhodobě udržuje odborné i společenské kontakty, patří Škola vojenského mapování kanadských ozbrojených sil (Canadian ​Forces School of Military Mapping - SMM) v Ottawě. Tato škola je součástí kanadské geografické služby (Mapping and Charting Establishment) a zabezpečuje vzdělávání specialistů geografické odbornosti, kteří se zabývají geografickou podporou a vojenskými aplikacemi geomatiky.


V rámci projektu operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ nesoucího název „Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu“ (CZ.1.07/2.2.00/15.0070) se na Univerzitě obrany uskutečnil dne 23. listopadu pracovní wokrshop na téma „Vzdělávání v oblasti bezpečnosti“.


Ve středu 23. listopadu 2011 proběhl tradiční Den otevřených dveří na Krajském vojenském velitelství v Českých Budějovicích. Ve dvou bězích, tj. v 8 a 10 hodin, měli uchazeči o studium příležitost dozvědět se veškeré potřebné údaje o možnostech studia na Univerzitě obrany. 


Přínos armády pro vznik a rozvoj České republiky​ byl název Mezinárodního vědeckého sympózia probíhajícího na půdě Univerzity obrany ve dnech 23. a 24. listopadu 2011. Jeho pořadateli byly Československá obec legionářská a Ministerstvo obrany ČR, záštitu převzal  rektor Univerzity obrany brigádní generál v zál. prof. Ing. Rudolf Urban, CSc., který se zúčastnil rovněž slavnostního zahájení. Mimo jiné ocenil dobrou spolupráci Československé obce legionářské s Univerzitou obrany, která podle něj pozitivně ovlivňuje také její studenty.​ 


V listopadu se studenti 2. ročníku oboru pilot a řízení letového provozu v doprovodu Mgr. Lenky Slunečkové  zúčastnili v rámci motivačního programu jednodenní exkurze na 21. základnu taktického letectva v Čáslavi. Skupina byla přivítána zástupcem velitele základny plukovníkem gšt. Ing. Ondřejem Rejmanem, který přednesl prezentaci o struktuře a hlavních úkolech základny, včetně nastínění kariéry stíhacích pilotů a řídících letového provozu, se zdůrazněním nutnosti ovládat plynně anglický jazyk.​ 


V pátek 11. listopadu 2011 skončil v Praze největší vědecký festival v Česku „Týden vědy“ pořádaný Akademií věd ČR. Major Petr Františ z brněnské Univerzity obrany přímo na akademické půdě předvedl český unikát, který ani ve světě nemá obdoby – ovládání taktických 3D map pouhými gesty a pohyby těla. 


V sobotu 12. listopadu 2011 proběhla další prezentační akce Univerzity obrany v rámci náborových aktivit. Tentokrát v obchodně společenském centru Olomouc CITY. Na rozsáhlé prezentační akci se vydařily ze všeho nejvíc dynamické ukázky v podání studentů Univerzity obrany.​ 


Dne 10. listopadu 2011 se v Mariboru uskutečnilo již páté setkání velitelů vojenských škol z regionu střední Evropy pod názvem CEFME (Central European Forum on Military Education). Tentokrát se zúčastnilo jednání 19 zástupců z 9 institucí z těchto zemí  - Rakousko, Chorvatsko, Srbsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko a Estonsko. Jako pozorovatel byl přizván i zástupce velitelství NATO z Bruselu.   


Ke Dni válečných veteránů se v pátek 11. listopadu 2011 v 11.00 u památníku padlých na Ústředním hřbitově v Brně uskutečnilo tradiční pietní shromáždění. Pozvání velitele posádky Brno a zástupce rektora Univerzity obrany plukovníka gšt. Ing. Josefa Trojana přijali zástupci Jihomoravského kraje a Magistrátu města Brna, představitelé úřadů městských částí, zástupci partnerských občanských sdružení, velitelé útvarů a zařízení posádky Brno a další hosté.

 

Den veteránů připomínající oběti válečných konfliktů, který se v naší zemi slaví od roku 2011, si Univerzita obrany připomněla ve středu 9. listopadu 2001 slavnostním shromážděním. Tento den je pro příslušníky školy každoročně příležitostí veřejně si připomenout československé vlastence, kteří ve dvou válečných apokalypsách, ohraničených léty 1914 až 1918 a 1939 až 1945, nezištně a bez váhání nasazovali životy za svobodu své vlasti, za obnovení státní suverenity.


Ve dnech 3. a 4. listopadu 2011 se na Univerzitě obrany uskutečnila již 4. mezinárodní konference „Výstavba, rozvoj a použití AČR“. Cílem konference bylo prodiskutovat problémy v oblasti rozvoje operačních koncepcí, výstavby ozbrojených sil na principu modularity a otázky použití AČR při řešení krizových situací. Konference se konala pod záštitou děkana Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Organizaci a průběh konference zabezpečovaly Katedra celoživotního vzdělávání a Katedra vojenského managementu a taktiky


Evropský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2011, který probíhal v areálu brněnského výstaviště, skončil v pátek 4. listopadu odpoledne. Zúčastnilo se ho 185 domácích i zahraničních vystavovatelů, mezi nimiž nechyběla také Univerzita obrany. V době čtyřdenního prezentačního maratónu studijních možností zavítalo cíleně do stánku Univerzity obrany kolem čtyř tisíc návštěvníků, potenciálních zájemců o studium. 


V pondělí 31. října 2011 byl náčelníkem dělostřelectva AČR plukovníkem Ing. Ivanem Mrázem, Ph.D., oficiálně zahájen jubilejní 5. kurz „Targetingu pozemních sil“ na Univerzitě obrany. Je určen pro příslušníky útvarů a jednotek Armády České republiky. Probíhat bude do 11. listopadu 2011 pod záštitou náčelníka dělostřelectva AČR a pod vedením podplukovníka Ing. Davida Čepa (Fakulta ekonomiky a managementu UO) a podplukovníka Ing. Romana Hegyiho (Generální štáb AČR) za účasti příslušníků štábů praporů, oddílů a brigád.​ 


Říjnové číslo Listů Univerzity obrany je tentokrát zaměřeno na vojenskou přípravu a vzdělávání vojáků z povolání. Tomuto tématu je věnovaný také rozhovor se zástupcem rektora Univerzity obrany plukovníkem gšt. Ing. Josefem Trojanem, reportáž z výcvikového střediska Březina a další články. V titulu najdete informace o imatrikulaci studentů na brněnských fakultách UO, dále ze zahájení nového akademického roku, další pokračování seriálů Rok pod modrou vlajkou, Po stopách legionářů a Vysoká vojenská škola v Brně slaví šedesátku. 


Ve středu 2. listopadu 2011 dopoledne navštívil brněnský veletrh pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus velmi talentovaný a úspěšný sportovní střelec David Kostelecký, člen Armádního sportovního oddílu sportovní střelby Dukla Hradec Králové.​ 


Druhý den Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus, tedy 2. listopadu 2011, navštívily expozici Univerzity obrany desítky uchazečů zajímajících se o studium na naší škole. Na informačním místě Fakulty vojenských technologií byl největší zájem o obory letový provoz, zbraně a munice a komunikační a informační systémy. Dívky se zajímaly zejména o obor vojenská geografie a meteorologie.​ 


V první listopadový den byl na brněnském výstavišti zahájen osmnáctý ročník Evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus 2011, jehož se tradičně účastní i Univerzita obrany. Slavnostního zahájení veletrhu byl přítomen náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata. 

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​
Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme