Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - září 2011

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - září 2011


Dne 30. září 2011 byl na Univerzitě obrany slavnostně ukončen první rekvalifikační vzdělávací kurz „Projektový manažer“ dle prvního doplňku k Vzdělávacím aktivitám v roce 2011 Věstníku MO č. 21/2010. Deset příslušníků Armády České republiky na závěr kurzu převzalo osvědčení z rukou děkana Fakulty ekonomiky a managementu plukovníka Ing. Vladana Holcnera, Ph.D.​ 


Noví studenti Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií měli na Univerzitě obrany svou školní premiéru ve čtvrtek 29. a v pátek 30. září 2011. Kromě jejich přivítání na akademické půdě školy a představení hlavních funkcionářů univerzity je čekala slavnostní imatrikulace.​ 


Odkaz svatého Václava, knížete a patrona české země, od jehož násilné smrti uplyne 1076 let, si o den dříve  v úterý 27. září 2011 připomněla Univerzita obrany na svém slavnostním shromáždění ke Dni české státnosti. Jako státní svátek je dvacáté osmé září v našem kalendáři vyznačeno červeně již jedenáctým rokem. ​


Ve dnech 21.  až 23. září 2011 se uskutečnila odborná exkurze civilních studentů bakalářského studia studijního oboru Bezpečnostní management pod vedením Ing. Josefa Navrátila, CSc. v rámci projektu z Evropských sociálních fondů Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (CZ.1.07/2.2.00/15.0070), který je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.​ 


Dne 26. září 2011 proběhlo na Univerzitě obrany jednání řešitelů projektu Evropských sociálních fondů Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (CZ.1.07/2.2.00/15.0070), který je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hodnoceny byly dosud dosažené výstupy realizace projektu a návrhy dalších opatření směřující ke zvyšování kvality studijního programu. ​ 


Oba dny největší letecko-armádně-bezpečnostní akce ve střední Evropě se odehrály ve znamení slunečného počasí, které přilákalo na letiště Leoše Janáčka v Ostravě-Mošnově rekordních 225 000 návštěvníků. Letošního 11. ročníku, který v sobotu 24. září 2011 dopoledne slavnostně zahájil ministr obrany Alexandr Vondra, se aktivně účastnila také Univerzita obrany. 


Srbští studenti z bělehradské Vojenské akademie opět zavítali do České republiky. Během své týdenní návštěvy od 18. do 25. září nejprve v pondělí a úterý navštívili Ministerstvo obrany v Praze a další složky Armády České republiky, aby ve středu 21. září 2011 viděli pardubické Distribuční centrum logistiky. Cílem jejich pobytu bylo seznámit se se současným stavem a úrovní Armády České republiky a sbíraní zkušeností pro restrukturalizaci ozbrojených sil srbské armády. Podobná návštěva se letos uskutečnila již v polovině května. 


Ve dnech 21. a 22. září 2011 se na Univerzitě obrany konala již tradiční 7. konference o matematice a fyzice na vysokých školách technických. Jejím pořadatelem byla Jednota českých matematiků a fyziků, pobočka Brno a Katedra matematiky a fyziky Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany.​ 


Dne 21. září 2011 se uskutečnila na Univerzitě obrany prezentace zkušeností z výstavby základny  v rámci mise ISAF pro příslušníky Kurzu řízení ženijního zabezpečení. Prezentace proběhla formou webové konference přímo z Afghánistánu a technicky byla zajišťována prostřednictvím serverů Laboratoře Reach Back. Laboratoř Reach Back je jednou z unikátních laboratoří provozovaných na Univerzitě obrany, konkrétně na Katedře ženijních technologií a jejím smyslem je poskytovat technické a technologické zázemí pro fungování Informačního portálu ženijního vojska a konceptu Reach Back stavebně technické podpory nasazených jednotek ženijního vojska.​ 


Univerzita obrany připravila již třetí ročník dovednostně-vědomostní soutěže pro studenty středních škol, která proběhla ve středu 21. září 2011 ve sportovním areálu v Brně-Pisárkách. V soutěži O pohár rektora Univerzity obrany se utkalo třináct tříčlenných družstev z dvanácti středních škol a gymnázií Jihomoravského kraje. 


V úterý 21. září 2011 Univerzita obrany přivítala na své půdě náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Vlastimila Picka. Generál Picek promluvil k účastníkům 24. kurzu Generálního štábu a Kurzu vyšších důstojníků, organizovaných Katedrou celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu. 


V rámci asociace evropských leteckých akademií EUAFA (European Air Force Academies) se uskutečňuje řada výměnných pobytů studentů leteckých akademií na institucích zabývajících se vzděláváním a přípravou mladých příslušníků leteckých profesí. Univerzita obrany je členem této asociace a zapojuje se do společných vzdělávacích aktivit. V současné době je EUAFA reprezentována 19 evropskými vzdělávacími a výcvikovými institucemi. 


V pondělí 19. září 2011 byl v rámci systému celoživotního vzdělávání důstojnického sboru zahájen další běh Kurzu vyšších důstojníků. Jeho garantem je Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. Nastoupilo do něj 28 příslušníků AČR, vojenského zpravodajství i hradní stráže v hodnostech kapitán, major a podplukovník.​ 


V sobotu 17. září 2011 se Univerzita obrany zúčastnila třetího ročníku Dne vědců, který již tradičně pořádalo Turistické informační centrum města Brna. Letošní vědecký jarmark brněnských vysokých škol a Akademie věd ČR se konal od 10 do 18 hodin na parkovišti v brněnské ulici Veselá. Dnem vědců začal Festival vědy s Jihomoravskou plynárenskou, a.s., zaměřený na popularizaci přírodních věd. ​ 


V rámci realizace projektu s názvem Infrastruktura pro výuku spojenou s výzkumem ve strojních oborech studijního programu Vojenské technologie, který je financován prostřednictvím operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace a jehož cílem je revitalizace objektů Univerzity obrany v kasárnách Šumavská, proběhlo dne 15. září 2011 na Univerzitě obrany další setkání řešitelského týmu. Pracovní jednání řídil hlavní koordinátor projektu plukovník prof. Ing. Bohuslav Přikryl, Ph.D., prorektor pro rozvoj UO.


Ve dnech 12. - 13. září 2011 se v Brně v prostorách Univerzity obrany uskutečnilo zasedání ředitelů pro obrannou politiku ministerstev obrany zemí Visegrádské skupiny, poprvé v průběhu letošního českého předsednictví. Na setkání plynule navázalo jednání tzv. kulatého stolu k tématice sdílení schopností v širším středoevropském regionu. 


Ve dnech 14. a 15. září 2011 se na Univerzitě obrany konala mezinárodní konference Centra jazykové přípravy s názvem "Kompetence v cizích jazycích jako důležitá součást profilu absolventa vysoké školy III". Jak je zřejmé z názvu, jedná se již o její třetí ročník.


V sobotu 10. září 2011 se v obci Střelice pod záštitou místní komise kulturní, školské a sportu konal dětský sportovní den. Prostřednictvím docenta Ing. Rudolfa Horáka, CSc., z Katedry ochrany obyvatelstva FEM byla k pomoci při zabezpečení této akce oslovena Univerzita obrany. Se svolením rektora-velitele se jí zúčastnila skupina deseti studentů a dva řidiči Univerzity obrany. Z důvodu absolvování aplikačních kurzů našimi studenty u Velitelství výcviku – Vojenské akademii ve Vyškově ji nebylo snadné zabezpečit.


Ve vojenském výcvikovém středisku Březina je rušno. Přes tři stovky budoucích studentů Univerzity obrany od 1. srpna letošního roku tady tráví dva měsíce „prázdnin.“  Absolvují zde nevyhnutelnou základní vojenskou přípravu. O její hladký průběh se stará Velitelství výcviku – Vojenská akademie ve Vyškově. V doprovodu náčelníka Oddělení základní přípravy majora Ing. Rostislava Juppy projíždíme výcvikovým prostorem a hledáme stanoviště, na kterých se připravují budoucí vojenští studenti.


Slavnostní zahájení 24. kurzu Generálního štábu​
V prostorách Univerzity obrany v Brně bylo dne 7. září 2011 provedeno slavnostní zahájení 24. kurzu Generálního štábu za přítomnosti gestora kurzu, 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR brigádního generála Ing. Miroslava Žižky. Zahájení se dále účastnili hlavní funkcionáři Univerzity obrany, Fakulty ekonomiky a managementu, Katedry celoživotního vzdělávání a posluchači kurzu. 


Na půdě Univerzity obrany byly dne 5. září 2011 zahájeny dva desetiměsíční kariérové kurzy  24. kurz Generálního štábu a 1. kurz vyšších důstojníků v distanční formě. V tomto roce si právě distanční forma kurzu odbývá svoji premiéru. Na rozdíl od „klasického“ běhu prezenčního studia KVD, jehož zahájení je posunuto na 19. září, je distanční forma v trvání deseti měsíců. ​ 


Na 18. ročník mezinárodních leteckých dnů CIAF, který se konal v Hradci Králové první zářijový víkend hned tak nezapomenou poručíci Josef Časar a Michal Štefaňák z Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Nejen že byli svědky velkolepé letecké show, ale bohužel také tragické události. Při návratu do brněnské posádky narazili před obcí Holice na stojící kolonu. Způsobila ji nehoda dvou aut. 


V rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, nesoucí název Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (CZ.1.07/2.2.00/15.0070), proběhlo dne 5. září 2011 na Univerzitě obrany další pracovní setkání s řešiteli projektu. Setkání se uskutečnilo v ran​ních hodinách v zasedací místnosti rektora Univerzity obrany a za účasti vedení projektu rektora prof. Ing. Rudolfa Urbana, CSc. a manažera projektu podplukovníka Ing. Pavla Foltina, Ph.D.​


Zahájen první rekvalifikační kurz na Univerzitě obrany​
Dne 29. srpna 2011 byl zahájen první rekvalifikační vzdělávací kurz „Projektový manažer“ dle 1. doplňku k Vzdělávacím aktivitám v roce 2011 – Věstník MO č.21/2010, pořadové číslo 1144. Rekvalifikačního vzdělávacího kurzu se účastní 10 příslušníků Armády České republiky.


Na 18. ročník mezinárodních leteckých dnů známých pod zkratkou CIAF (Czech International Air Fest) v Hradci Králové se první zářijový víkend slétlo šedesát letadel a vrtulníků ze třinácti zemí. Svoji mistrovskou třídu zde opět potvrdili piloti z předváděcího týmu vzdušných sil Armády České republiky. Letecké show se zúčastnila také Univerzita obrany.​ 

Vyšlo nové číslo Listů Univerzity obrany
​Poslední číslo Listů univerzity obrany je z velké části věnováno studentům prvních ročníků. V příloze přinášíme pár rad jak úspěšně zvládnout studium nebo například co s volným časem po výuce. V čísle nechybí také informace z posledního zasedání kolegia rektora a Akademického senátu Univerzity obrany. Dozvíte se dále, že meteorolog major Dejmal odletěl na Špicberky, kde se věnuje měření vodních toků a hydrologickým bilancím. Na stránkách periodika najdete také rozhovor s profesorem Ing. Rudolfem Jaloveckým CSc. a další pokračování seriálu k 60. výročí vojenské školy v Brně.​


Vědečtí pracovníci Katedry radiolokace Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany se v těchto dnech zabývají měřením vzorků černého hliníku. Ten vznikl během experimentů dvou středoškoláků ze Střední průmyslové školy sdělovací techniky realizovaných v rámci jejich stáže ve Fyzikálním ústavu Akademie věd, se kterou má univerzita již předchozí spolupráci. Mladí fyzici objevili tak náhodou způsob, jak lze černý hliník vyrobit na velkých plochách. Původně se domnívali, že vidí jen špínu, byl to však černý hliník. Dosud byl kvůli své složité výrobě spíše teoretickou záležitostí.​ 


Dne 31. srpna 2011 vyšlo druhé letošní číslo recenzovaného časopisu Ekonomika a management, který je vydáván pravidelně od roku 2007 a zveřejňuje nejnovější poznatky z oblasti ekonomiky obrany státu a vojenského managementu, napomáhá k dosažení a zvyšování operačních schopností profesionální armády. Časopis je určen pro publikování příspěvků především akademických pracovníků a studentů Univerzity obrany, vysokých škol nebo vědecko-výzkumných a odborných pracovišť v České republice i v zahraničí.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme