Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - červen 2011

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - červen 2011


Bílá kniha o obraně České republiky deklaruje, že lidé tvoří nejvyšší hodnotu a jsou klíčovým činitelem pro naplňování požadovaných schopností ozbrojených sil i organizací v působnosti Ministerstva obrany ČR. Nábor, výcvik, vzdělávání a výchova kvalitních vojáků a civilního personálu, a péče o ně, je na prvním místě. Praxe ukazuje, že v dosavadním úsilí o výstavbu skutečně profesionálních ozbrojených sil se doposud nedaří vytvořit funkční komplexní systém výchovy vojáků – příslušníků ozbrojených sil.


Spolupráce kanceláře NATO v Bělehradě, Katedry logistiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany a Velitelství Sil podpory umožnila realizaci kurzu specialistů logistických odborností. Kurz je zaměřen na problematiku logistických hlášení, dopravy a přepravy. Tímto kurzem pokračuje vzdělávání ve prospěch příslušníků ozbrojených sil Srbské republiky.


Rozkazem prezidenta republiky Václava Havla ze dne 7. února 2002 byl 30. červen stanoven Dnem ozbrojených sil České republiky. Tento významný den pro českou armádu si Univerzita obrany připomněla slavnostním nástupem v prostorách kasáren v ulici Šumavská, a to již v úterý 28. června 2011. Přítomni byli představitelé vedení školy, zástupci partnerských sdružení, zaměstnanci a studenti Univerzity obrany.


Pro děti v mateřské školce na ulici Božetěchova v městské části Královo pole nebyl první letní den obyčejný. Pod vedením Ing. Josefa Slezáka (Klub Svazu CO) zde probíhala akce, která měla děti připravit, jak se chovat při vzniku mimořádných událostí či v silničním provozu. V devět hodin byla nachystána všechna stanoviště, která byla zajišťována příslušníky Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje, příslušníky Městské policie Brno, studenty Univerzity obrany, členy Klubu Svazu civilní obrany, členy Českého červeného kříže a příslušníky Sboru dobrovolných hasičů.


Ve dnech 28. a 29. června 2011 hostí Univerzita obrany prostřednictvím Katedry celoživotního vzdělávání 2. jednání odborné sekce operačního umění a taktiky Rady resortu pro vědu, experimentální výzkum a inovace. Odborná sekce bude projednávat průběžné výsledky a cíle stávajících projektů obranného výzkumu v oblasti operačního umění a taktiky, dopad závěrů Bílé knihy o obraně na vědu, experimentální výzkum a inovace a přípravu konceptu obranného výzkumu a vývoje v této oblasti. 


V souladu s dlouhodobým záměrem Fakulty ekonomiky a managementu rozvíjet úzkou spolupráci s útvary a svazky pozemních sil AČR se v pátek 24. června 2011 na půdě Univerzity obrany uskutečnila přednáška příslušníka 43. výsadkového mechanizovaného praporu kapitána Mgr. Iva Zelinky.


Dne 24. června 2011 navštívila Univerzitu obrany v rámci oficiálních kontaktů mezi naší zemí a Indickou republikou skupina indických vědců z Defence Research and Development Organisation (DRDO). Vedl ji poradce ministra obrany Indie pro otázky vědy a výzkumu Dr. V. K. Saraswat a doprovázel Jeho excelence Dinkar Prakash Srivastava, velvyslanec Indie.


Ve slovutné Velké aule pražského Karolína se v pátek 24. června 2011 uskutečnilo předání jmenovacích dekretů osmdesáti novým vysokoškolským profesorům a profesorkám. Nový akademický titul tak obdrželo celkem 11 docentek a 69 docentů českých vysokých škol. Prezident republiky Václav Klaus vložil v průběhu slavnostního ceremoniálu jmenovací dekrety do rukou také třem novým profesorům, které navrhla Vědecká rada Univerzity obrany.Soutěžit může naprosto každý a fantazii se meze nekladou. Video se nemusí týkat jen armády, může například propagovat Univerzitu obrany či Ústřední vojenskou nemocnici, představit techniku nebo přiblížit nějakou vojenskou odbornost. O vítězích, na které čekají ceny v podobě netradičních zážitků, bude rozhodovat odborná porota i veřejnost.


U příležitosti Světového dne dárců krve, který byl vyhlášen na 14. června, se v pondělí 20. června v prostorách krajského úřadu v Brně setkali ocenění dobrovolní dárci krve z jižní Moravy. Zlatý kříž III. stupně za 80 bezplatných odběrů jim předal hejtman jihomoravského kraje Michal Hašek a zástupci oblastních spolků Českého červeného kříže z jednotlivých okresů jižní Moravy. Mezi nimi byl také podplukovník gšt. Ing. Ivo Pikner, Ph.D., z Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany.


Dne 22. června 2011 se na půdě Univerzity obrany konalo setkání pracovní skupiny Středoevropského fóra o vojenském vzdělávání (CEFME - Central European Forum on Military Education). Jednání, které z pověření rektora Univerzity obrany organizuje Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu UO, se kromě jejich pracovníků účastní hosté z Polska, Slovenska, Slovinska a Srbska.


Málokterá událost novodobých českých dějin se stala námětem tolika odborných i populárně naučných prací, vzpomínkových knížek a tematických výstav jako střetnutí, k němuž došlo 2. července 1917 nedaleko haličské obce Zborov. Tuto historickou událost si v úterý 21. června 2011 připomněla také Univerzita obrany slavnostní vernisáží výstavy s názvem Bitva u Zborova 1917.


V sobotu 18. června 2011 ve vojenském výcvikovém prostoru Brdy u Strašic na Rokycansku, proběhl již 22. ročník velkolepé akce pod názvem: „Den pozemního vojska Bahna 2011“. Pořadatelé, jimiž byli Armáda České republiky spolu s Muzeem na demarkační linii, Československou obcí legionářskou, složkami integrovaného záchranného systému, kluby vojenské historie a Policií České republiky, si připravili pro diváky velmi zajímavou a poutavou podívanou.


Vyšlo nové číslo časopisu Obrana a strategie 

Dne 15. června vyšla internetová verze prvního letošního čísla časopisu Obrana a strategie, periodika Univerzity obrany, vycházející již jedenáctým rokem. Obsahem čísla je pět recenzovaných článků, dva diskusní příspěvky, čtyři recenze a jedna informace. 

Kompletní obsah čísla najdete na adrese: www.defenceandstrategy.eu.


V úterý 14. června 2011 navštívila početná skupina italského strategického vojenského kurzu Univerzitu obrany v Brně. Celkem se jednalo o téměř 70 osob, většinou italské národnosti v hodnosti major až plukovník. Mezi studenty byli však i zahraniční účastníci kurzu ze SRN, Tunisu, Senegalu, Jordánska, Afghánistánu a USA. Celá delegace byla vedena více admirálem Marcantoniem Trevisanim, prezidentem Centra pro vysoká obranná studia (Centro Alti Studi per la Difesa).Přínosné zaměstnání v Tatře Kopřivnice​

V květnu byl již tradičně organizován mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET v Brně. Zde se celá učební skupina 22-3BSV studijního oboru Bojová a speciální vozidla aktivně podílela na zprovoznění překážkové dráhy „Polygon“. Podle vyjádření studentů se zde mnoho naučili. Podrobně se seznámili s nejmodernější technikou AČR, získali řadu informací potřebných pro jejich další studium a praxi, viděli všestrannou organizaci náročné akce. Za jejich ochotu a výpomoc byla managementem „Polygonu“ pro tyto studenty zorganizována zaměstnání spadající nad rámec studijního programu.​


Ukončení kurzu Managing Complex Defense Projects

Dne 10. června 2011 byl slavnostně zakončen kurz Řízení složitých obranných projektů (Managing Complex Defense Projects). Kurz probíhal na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity ob​rany ve spolupráci s Naval Postgraduate School (International Defense Acquisition Resource Management Program – IDARM) v Monterey za podpory Velvyslanectví USA v České republice. Kurz byl zaměřen na problematiku rozsáhlých akvizičních projektů v oblasti obrany, vícekriteriálního rozhodování, definování požadovaných schopností a hodnocení jejich významnosti.

Kurz "Podpora hostitelským státem a logistický průzkum"

Pilotní projekt kurzu Podpora hostitelským státem a logistického průzkumu byl slavnostně ukončen předáním certifikátů úspěšným absolventům za účasti proděkana pro vnější vztahy a rozvoj podplukovníka Ing. Pavla Foltina, Ph.D. Tímto aktem vyvrcholila druhá část kurzu, která byla již zaměřena především na praktickou implementaci získaných znalostí do plánovacího procesu.

Fakulta ekonomiky a managementu zahájila kurz

Dne 6. června 2011 byl děkanem Fakulty ekonomiky a managementu plukovníkem Ing. Vladanem Holcnerem, Ph.D., zahájen kurz Řízení složitých obranných projektů (Managing Complex Defense Projects). Kurz bude probíhat v termínu 6. až 10. června 2011 v prostorách Síně tradic Univerzity obrany. Organizovaný je Fakultou ekonomiky a managementu v zastoupení proděkanem pro vnější vztahy a rozvoj podplukovníkem Ing. Pavlem Foltinem, Ph.D., a Velvyslanectvím USA, v zastoupení Janou Hierschovou.

40. konference velitelů vojenských vysokých škol

Ve dnech 29. května až 1. června 2011 se v polském Krakově uskutečnila jubilejní 40. konference velitelů vysokých vojenských škol. Této každoroční akce se letos zúčastnilo přes sto dvacet vojenských představitelů ze 38 zemí a 61 instituce. V plénu zasedli i vzácní hosté z Austrálie, Jihoafrické republiky, Japonska či Afghánistánu. Za Univerzitu obrany v Brně se zúčastnili rektor prof. Rudolf Urban, prorektor pro rozvoj plukovník Bohuslav Přikryl a prorektor pro vnější vztahy plukovník Jaroslav Průcha.

Vojenští pětibojaři úspěšně

Ve dnech 22. až 28. května 2011 se reprezentace Armády České republiky zúčastnila 7. mezinárodních závodů ve vojenském pětiboji v italské Lecce. Vzhledem k tomu, že vrcholem letošní závodní sezony jsou už v červenci 5. armádní světové hry (olympiáda pro vojenské sportovce, která se koná jednou za čtyři roky podobně jako olympijské hry) a možností změřit síly je pomálu, byl tento závod výborně obsazen a zúčastnilo se ho 11 států.

 

Účastníci kurzu navštívili​ Základnu opravovaného materiálu

Direktiva úplného plánovacího procesu patří v současném období určitě k náročným úkolům, zejména pokud jste postaveni před skutečnosti komunikace v anglickém jazyce, naprosto odlišných znalostí plánovací problematiky a vysokého tempa výuky. Druhý den kurzu Podpory hostitelským státem a logistického průzkumu jsme po dohodě s velitelem Sil podpory AČR brigádním generálem Ing. Jaroslavem Kociánem strávili u Základny opravovaného materiálu Štěpánov.

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme