Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - květen 2011

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - květen 2011

Seniorům začínají prázdniny

Pondělí 30. května 2011 bylo závěrečným dnem Kurzu třetího věku probíhajícího v akademickém roce 2010/2011. V jeho mnoholeté historii byl letos poprvé plně v gesci Univerzity obrany. O jeho hladký průběh a vysokou úroveň se starala Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu.

 

Kurz Podpora hostitelským státem a logistického průzkumu

V rámci spolupráce Sekce logistiky Ministerstva obrany, Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky, Katedry logistiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany a za podpory kanceláře NATO v Bělehradě a Velitelství společných sil USA - Společného střediska pro řízení boje byl zahájen plánovaný kurz Podpora hostitelským státem a logistického průzkumu. Kurzu na UO se účastní důstojníci ozbrojených sil Srbska, Makedonie, Bosny a Hercegoviny, Černé hory, Gruzie a Velitelství společných sil USA.

Univerzita obrany školí pracovníky interního auditu MO

Ve středu 25. května 2011 završilo závěrečným praktickým zaměstnáním ověřujícím komunikační dovednosti účastníků (feedback) sedm pracovníků interního auditu Ministerstva obrany ČR svůj třídenní pobyt v prostorách Univerzity obrany. V termínu od 23. do 25. května 2011 se uskutečnil první běh třídenního intenzivního kurzu „Rozvoj komunikačních dovedností auditorů“.

Commandos na soutěži Lombardia 2011

Ve dnech 20. – 22. května 2011 se uskutečnil v Itálii, v okolí Milána, další ročník soutěže průzkumných hlídek „Lombardia 2011“. Za Univerzitu obrany se uvedené akce zúčastnila hlídka složená ze členů skupiny Commandos. Letošní „Lombardia 2011“ byla výroční 25. soutěž pořádaná sdružením U.N.U.C.I., tedy něco jako naše aktivní zálohy. Soutěže, nebo spíš závodu, se vždy účastní okolo padesáti hlídek z celého světa. Letos soutěžily například hlídky z Finska, USA, Velké Británie či Kypru.

 

Kurz na téma Právní administrativa AČR

Skupina právních disciplín Katedry řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany pořádá ve spolupráci s právním oddělením Inspektorátu NGŠ v termínu od 16.5. do 20. 5. 2011 a od 30. 5. do 3. 6.2011 druhý běh kurzu Právní administrativy AČR.

 

Mezinárodní kolokvium o řízení vzdělávacího procesu

Ve čtvrtek 19. května 2011 se na Univerzitě obrany uskutečnil již 29. ročník mezinárodního kolokvia o řízení vzdělávacího procesu. Konferenci pořádala Fakulta ekonomiky a managementu zastoupená Katedrou ekonometrie ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně a brněnskou pobočkou Jednoty českých matematiků a fyziků.

Sportovní den rektora na Univerzitě obrany

Dne 19. května 2011 se uskutečnil Sportovního den rektora - velitele Univerzity obrany. Celý den byl zahájen okolo půl osmé ráno nástupem účastníků na fotbalovém hřišti kasáren J. Babáka. Přítomni byli mimo jiné soutěžící, organizátoři sportovních disciplín z Centra tělesné výchovy a sportu a nechyběli ani vietnamští studenti. Celý sportovní den zahájil úvodním slovem zástupce rektora plukovník gšt. Ing. Josef Trojan.

Vědecká konference studentů FVT

Ve dnech 17. a 18. května 2011 proběhla v historii Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany již osmá Vědecká konference studentů FVT. Studenti, převážně zapojení během akademického roku jako pomocné vědecké a pedagogické síly, při ní prezentovali výsledky prací, ke kterým dospěli pod vedením svých konzultantů. Práce v převážné většině korespondují s výzkumným zaměřením jednotlivých kateder a mají vazbu na konkrétní dílčí úkoly projektů výzkumu a vývoje.

Studentská tvůrčí činnost na FEM

Studentská tvůrčí činnost tvoří nedílnou součást vědecké a výzkumné činnosti Fakulty ekonomiky a managementu, a proto je považována za významný prostředek rozvoje tvůrčího myšlení a přípravy k samostatné vědecké a odborné práci nadaných a talentovaných studentů. V rámci Vědecké konference studentů Fakulty ekonomiky a managementu proběhla již tradiční soutěž studentské tvůrčí činnosti, která umožňuje studentům srovnání dosažených výsledků, výměnu poznatků a zkušeností.

University Running v Brně

V sobotu 14. května 2011 proběhla na náměstí Svobody v Brně jedinečná sportovní akce pod názvem „Veletržní běh Brnem“, který je součástí projektu Slavnosti sportu a zdraví. Projekt má za cíl pořádat akce především sportovního charakteru pro širokou veřejnost, děti, mládež, tělesně handicapované sportovce, ale také pro elitní závodníky a to i s mezinárodní účastí. Běžeckého závodu štafet se zúčastnili také studenti Univerzity obrany.

UO získá prostředky na inovaci své infrastruktury z fondů EU

V pátek 13. května 2011 se na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy uskutečnil seminář pro příjemce dotací z Evropského fondu pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace. Na semináři došlo k předání schválené dohody o poskytnutí dotace Ministerstvu obrany pro projekt rekonstrukce objektu Fakulty vojenských technologií zástupcům Univerzity obrany. Univerzita obrany řízená MO ČR tak bude moci využít téměř 150 milionů korun z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace.

Lektoři EUROCONTROLU na Univerzitě obrany

 Dne 12. května 2011 jako „dozvuky“ mezinárodní konference ICMT 2011 organizovala Katedra letectva Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany ve spolupráci s Inspektorátem bezpečnosti letů Velitelství společných sil a oddělením leteckého personálu, služeb a letových postupů Odboru vojenského letectví Ministerstva obrany pracovní seminář s orientací na bezpečnost letového provozu „EUROCONTROL WORKSHOP“.

Nový kurz zahájen

V těchto dnech probíhá na Katedře celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany nový kurz nazvaný Kurz obranných příprav. Kurz se koná ve třech týdnech, jeho první část proběhla ve dnech 2. až 6. května 2011 a druhá pokračuje po „Idetovém týdnu“, ve dnech 16. až 25. května 2011. Na podzim na něj bude navazovat Kurz krizového řízení, bojové pohotovosti a mobilizačního plánování, který je na UO pravidelně organizován ve spolupráci se Sekcí plánování sil MO. 

Konference „DLSC 2011“

Jednou z konferencí doprovodného programu CATE veletrhu IDET 2011 byla mezinárodní konference Distance Learning, Simulation and Communication (DLSC 2011). Přípravu a průběh konference zajišťovali akademičtí pracovníci Katedry komunikačních a informačních systémů Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Jednání konference proběhlo ve dnech 10. a 11. května 2011 v Kongresovém centru brněnského výstaviště. 

Konference „Bezpečnostní management a společnost“

V rámci projektu operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost nesoucího název Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (CZ.1.07/2.2.00/15.0070) a mezinárodního veletrhu IDET se ve dnech 11. a 12. května 2011 na brněnském výstavišti uskutečnila pod hlavičkou CATE 2011 mezinárodní konference s názvem Bezpečnostní management a společnost. Konference proběhla pod záštitou náměstka ministra obrany pro personalistiku Michaela Hrbaty.

Malajsie chce vyslat studenty na UO

Ve středu 11. května 2011 se v rámci výstavy IDET na brněnském výstavišti uskutečnilo setkání delegace z Malajsie vedené generálporučíkem Dato Wira Zulkifli bin Zainal Abidinem (zástupce velitele pozemních sil Malajsie) s náměstkem ministra obrany Michaelem Hrbatou a rektorem Univerzity obrany profesorem Rudolfem Urbanem. Při setkání se vzácní hosté seznámili podrobně s Univerzitou obrany. Zajímali se především o možnosti studia vojenských studentů z Malajsie v anglickém jazyce.

FOURLOG 2011 - doplněný čtyřlístek

Návrat do České republiky byl pro všechny studenty Univerzity obrany, účastnící se mezinárodního logistického výcviku FOURLOG, příjemný. Nicméně dále pokračoval podle programu. Hlavní pracovní náplní středečního dne 11. května 2011 byl logistický průzkum, který byl realizován v lokalitách vojenský újezd Březina, Řícmanice a Bukovina.

Veletrh IDET 2011 z pohledu návštěvníků

Od zahájení jedenáctého ročníku mezinárodního veletrhu IDET proudí od 10. května 2011 na brněnské výstaviště davy návštěvníků, kteří chtějí shlédnout české i zahraniční expozice představované veřejnosti. Univerzita obrany se prezentuje v rámci expozice resortu obrany v pavilonu Z. Bohatý program vzbuzuje u návštěvníků velký ohlas a diváci jsou často překvapeni pestrostí, rozmanitosti a propracovaností prezentovaných pracovišť a dynamických ukázek.

Mezinárodní konference „Armáda a znalostní společnost“

Dne 11. května 2011 se v areálu brněnského výstaviště uskutečnila v rámci doprovodného programu CATE veletrhu IDET 2011 mezinárodní konference „Armáda a znalostní společnost“, na které v rámci plenárního jednání vystoupil ředitel Sekce rozvoje druhů sil – operační sekce Ministerstva obrany brigádní generál Ing. Bohuslav Dvořák s úvodní přednáškou na téma: „Bíla kniha o obraně a rozvoj operačních schopností AČR“.

Na Polygonu jezdí nejmodernější kolová technika AČR

Již tradičně je součástí doprovodného programu veletrhu IDET, který letos probíhá od 10. do 13. května 2011 na brněnském výstavišti, překážková předváděcí dráha Polygon. V režii pracovníků Katedry bojových a speciálních vozidel Univerzity obrany je již od roku 1995. Od té doby postavili Polygon v různých obměnách dvacetkrát, a to i v zahraničí.

 

Mezinárodní konference o vojenských technologiích

Ve dnech 10. a 11. května 2011 se souběžně s mezinárodní výstavou IDET 2011 pod hlavičkou CATE konala mezinárodní konference zaměřená na vojenské technologie. V 15 sekcích bylo přihlášeno přes 280 příspěvků, do připravovaného sborníku se z nich nakonec po náročných recenzích dostalo 236. Vlastní dvoudenní konference probíhala v kongresovém centru BVV souběžně ve 4 sálech a v Zámečku BVV v jednacím salonku.

 

Začal jedenáctý ročník veletrhu IDET

Na brněnském výstavišti byl 10. května 2011 zahájen jedenáctý ročník mezinárodního veletrhu IDET. Jde o jednu z největších světových přehlídek obranných technologií ve střední a východní Evropě. Vystavovatelé z přibližně 30 zemí představují své produkty zahraničním armádním delegacím a odborníkům z celého světa. Veletrhu IDET 2011 se účastní i Univerzita obrany.

 

FOURLOG – úspěšný projekt a jeho dvě pozitivní tváře

Dnes je devátý den mezinárodního výcviku studentů logistických odborností a lze tedy s jistotou říci, že končí zahraniční část mezinárodního výcviku studentů logistických odborností. Samozřejmě jsem obeznámen s příslovími typu „Nechval dne před večerem“, ale nicméně si dovolím zhodnotit dosavadní průběh z pohledu šestileté zkušenosti.

 

Uctění památky obětí druhé světové války

V těchto dnech si připomínáme 66. výročí ukončení druhé světové války v Evropě. Oslav Dne vítězství se účastnili i příslušníci Univerzity obrany, a to zejména vojenští studenti. První akcí po čtvrtečním slavnostním shromáždění bylo páteční vzpomínkové setkání v Kroměříži, dále nedělní pietní shromáždění v Národním památníku na Vítkově v Praze, u památníku v brněnských Kounicových kolejích a Pomníku Rudé armády na Moravském náměstí v Brně. V pondělí 9. května 2011 oslavy vyvrcholily pietním aktem na Ústředním hřbitově v Brně.

Univerzita obrany slavila Den vítězství

Před šedesáti šesti lety skončila v Evropě druhá světová válka. Tento dosud největší konflikt v dějinách byl definitivně zastaven aktem bezvýhradné kapitulace hitlerovského Německa 8. května 1945. Den vítězství si slavnostním shromážděním připomněla také Univerzita obrany. Konalo se 5. května 2011 v místní aule a zúčastnili se ho příslušníci vědecko-pedagogického sboru a velitelského sboru, zástupci partnerských občanských sdružení a studenti.

 

František Hanzlík prezentoval svou novou​ knihu (+ rozhovor)

Středeční odpoledne 4. května 2011 patřilo na Univerzitě obrany prezentaci nové knihy akademického pracovníka Univerzity obrany docenta PhDr. Františka Hanzlíka, CSc., s názvem „Bez milosti a slitování“ s podtitulem „B. Reicin, fanatik rudého teroru“. Proběhla v Klubu UO za účasti děkana Fakulty ekonomiky a managementu plukovníka Ing. Vladana Holcnera, Ph.D., starosty MČ Brno Královo Pole Ing. Ivana Kopečného, vedoucího oddělení Úřadu vyšetřování a dokumentace zločinů komunizmu Mgr. Edvarda Kočvary, zástupců partnerských občanských sdružení, příslušníků a studentů školy.

CZECHCUL - Kurz evropských leteckých akademií

Stejně jako i minulý rok, i letos probíhá na Fakultě vojenských technologií Univerzity obrany ve dnech 2. až 6. května 2011 týdenní kurz CZECHCUL. Realizovaný je v rámci aktivit evropských leteckých akademií EUAFA (EU Air Force Academies). Jedná se o kurz zaměřený na seznámení zahraničních studentů s historií a současností České republiky. Účastníkům kurzu je představen univerzitní systémem přípravy vojenských profesionálů, stejně jako i struktura vzdušných sil Armády České republiky.

Mezinárodní týden na Královské vojenské akademii v Bruselu

Ve dnech 26. dubna až 1. května 2011 se na půdě Královské vojenské akademie v Bruselu konal Mezinárodní týden, na který byly sezvány zástupci spolupracujících univerzit napříč Evropou, ale dorazila i delegace například z dalekého Thajska. Na Mezinárodní týden byla pochopitelně vyslána i česká delegace z Univerzity Obrany.

Vyšlo dubnové číslo Listů Univerzity obrany

Hlavním tématem dubnového čísla je sport a tělesná výchova. Dozvíte se například informace o výročním přezkoušení fyzické zdatnosti vojáků, o rozšířené nabídce pohybových volnočasových aktivit, jež nabízí Centrum tělesné výchovy a sportu a také vám představíme nové druhy sportu. Na stránkách časopisu najdete rozhovor s prorektorem pro studijní a pedagogickou činnost profesorem Zdeňkem Zemánkem, informaci o kurzu přežití ve Francouzské Guayně nebo reportáž z mise vojenského pozorovatele v Kongu.

Věda a umění za polárním kruhem

Předzvěstí vzájemné spolupráce vědeckých pracovníků Armády České republiky a Jihočeské univerzity je výstava „Věda a umění za polárním kruhem“. Vernisáž se konala 2. května 2011, v Clam-Galasově paláci za účasti náčelníka Generálního štábu Armády České republiky armádního generála Vlastimila Picka, velvyslance Norského království Jense Elikaase, profesora Ivana Wilhelma z ministerstva školství a hlavních představitelů společnosti Commenium, o. p. s., Jihočeské univerzity a Archivu hlavního města Prahy. 

FOURLOG 2011 začal

V neděli 1. května 2011 jsme se jako čtrnáctičlenná skupina studentů Univerzity obrany sešli před internátem Chodská. Našim cílem byla nedaleká Vídeň, první zastávka v rámci mezinárodního logistického cvičení Fourlog 2011. Dále bude následovat Budapešť, neboť ti s námi a rakouskými kadety tvoří celé cvičení. Poslední ze zastávek bude naše Brno.

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme