Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - březen 2011

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - březen 2011

Poslední březnový den patřil promoci doktorandů

Čtvrtek 31. března 2011 byl pro absolventy doktorských studijních programů Fakulty ekonomiky a managementu a Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany slavnostním dnem. V odpoledních hodinách proběhla v aule školy jejich promoce.

Konference „Ženijní vojsko AČR 2011“

Ve dnech 28. a 29. března 2011 se na Univerzitě obrany uskutečnila pod záštitou náčelníka ženijního vojska Armády České republiky konference Ženijní vojsko AČR 2011 na téma „Ženijní podpora úkolových uskupení AČR v operacích“.

Kurz vyšších důstojníků ukončen

Poslední březnový den letošního roku znamenal pro 28 absolventů Kurzu vyšších důstojníků tečku za jejich sedmiměsíčním studiem. Kurz, jehož absolutorium představuje významný stupeň v systému přípravy profesionálního vojáka, probíhal pod vedením Katedry celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany ve spolupráci s ostatními pracovišti školy, útvary a zařízeními resortu obrany.

Sportovní den rektora Akademie ozbrojených sil za účasti UO

Jeho průběh a soutěžní sportovní disciplíny připravila Katedra tělesné výchovy a sportu Akademie ozbrojených sil (AOS) v Liptovském Mikuláši. Sportovního dne, který proběhl 29. 3. 2011, se zúčastnili vysokoškolští studenti Akademie ozbrojených sil, profesionální vojáci studující v kurzech akademie a 35 studentů Univerzity obrany. Sportovní den otevřel rektor AOS brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD. Celý článek na webu Akademie ozbrojených sil

 

Kurz projektového managementu byl úspěšně ukončen

V pátek 25. března 2011 bylo závěrečným testem a předáním osvědčení o absolvování ukončeno třítýdenní intenzivní studium pracovníků Sekce vyzbrojování MO vyslaných na odborný kurz Projektový management, který po obsahové, metodické i organizační stránce připravili a realizovali učitelé kateder Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany major Ing. Jaromír Pitaš, Ph.D. a PhDr. Ivana Nekvapilová, Ph.D.

Obhajoby závěrečných prací u Kurzu vyšších důstojníků

Ve dnech 28. a 29. března 2011 vrcholí na Univerzitě obrany obhajobami závěrečných prací Kurz vyšších důstojníků, který ve spolupráci s ostatními pracovišti školy, útvary a zařízeními resortu obrany organizovala Katedra celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomiky a managementu UO.

 

Absolventi 16. ročníku Pražského studentského summitu na UO

Ve dnech 24. a 25. března letošního roku proběhl na Univerzitě obrany seminář pro studenty 16. ročníku Pražského studentského summitu, kteří se zúčastnili práce v modulu NATO. Jde o prestižní vzdělávací projekt pro studenty středních a vysokých škol, který svým účastníkům nabízí možnost okusit vrcholná diplomatická jednání na aktuální témata současného světového dění. 

Plukovník prof. Zdeněk Vintr obdržel čestný titul dr. h. c.

Ve středu 23. března 2011 udělila vědecká rada Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíně na svém slavnostním zasedání čestný titul Doctor honoris causa děkanovi Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany plukovníkovi prof. Ing. Zdeňku Vintrovi, CSc. Diplom převzal z rukou rektora Trenčianskej univerzity prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc.

Další etapa řešení projektu Evropských sociálních fondů

Dne 24. března 2011 proběhlo na Univerzitě obrany jednání řešitelů projektu Evropských sociálních fondů Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (CZ.1.07/2.2.00/15.0070), který je realizován v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Hodnoceny byly dosud dosažené výstupy první etapy realizace projektu.  

ERASMUS se rozšiřuje na Balt

Dne 22. března 2011 navštívil Univerzitu obrany velitel Vojenské akademie ve Vilniusu plk. Gintaras Bagdonas, který nastoupil do funkce na počátku roku 2010. Doprovázela ho docentka Audrone Petrauskaute, hlavní koordinátorka programu ERASMUS. Cílem bylo navázání kontaktů s naší Univerzitou obrany, zejména s Fakultou ekonomiky a managementu.

 

 Doktorandská konference Fakulty ekonomiky a managementu

Dne 10. března 2011 se v prostorách Univerzity obrany konala již 6. doktorandská konference Fakulty ekonomiky a managementu. Účastnilo se jí čtrnáct vystupujících z řad studentů doktorandů a kolem desítky dalších publikovalo výsledky své dosavadní vědecké činnosti ve sborníku.  

 

Univerzita obrany si připomněla 12. výročí vstupu ČR do NATO

Již dvanáct let uplynulo od doby, kdy Česká republika spolu s Maďarskem a Polskem přistoupily k Severoatlantické alianci. Naše členství v NATO, které začalo psát svou historii 12. března 1999, se krátce po pádu komunismu stalo jednou z hlavních priorit české zahraniční a bezpečnostní politiky. Tuto historickou událost si připomenula také Univerzita obrany slavnostním shromážděním ve čtvrtek 10. března 2010. Zúčastnili se jej příslušníci školy a představitelé partnerských občanských sdružení a organizací.

Mezinárodní logistický výcvik FOURLOG přede dveřmi

První kontakt s realitou v mezinárodním prostředí zažívají studenti Katedry logistiky Fakulty ekonomiky a managementu na mezinárodním logistickém výcviku FOURLOG, který se bude konat na území tří států – Maďarska, Rakouska a České republiky ve dnech 1. až 14. května 2011.


Konference „Interoperabilita 2011“

Dne 3. března 2011 se na Univerzitě obrany uskutečnila mezinárodní konference „Interoperabilita 2011“ na téma Operační koncepce a obranné plánování. Konference byla zaměřena na řešení dvou tematických okruhů – „Vojenské operace a zobecnění jejich zkušeností ve vojenském vzdělávání“ a „Operační koncepce jako součást procesu obranného plánování“.

Akreditovaní přidělenci cizích armád na UO

Dne 3. března 2011 navštívilo Univerzitu obrany 23 akreditovaných přidělenců obrany a vojenských a leteckých přidělenců zahraničních armád v České republice (Čína, Egypt, Estonsko, Finsko, Francie, Indie, Irán, Itálie, Maďarsko, Nizozemí, Polsko, Rakousko, Rusko, Slovensko, SRN, Španělsko, Švédsko, Turecko, Uruguay, Ukrajina, Vietnam a USA). Tato návštěva se uskutečnila v rámci plánovaných společných aktivit přidělenců pod patronátem Ředitelství zahraničních aktivit v Praze.

Studenti řešili krizové situace

Je začátek března a v Hustopečích už tři dny hustě sněží. Situaci ztěžuje velký příval sněhu, špatná viditelnost a náledí. V této oblasti denně projede 15 až 20 tahačů s cisternami přepravujícími pohonné hmoty. Jeden z nich na těžko sjízdné komunikaci se čelně střetne s autobusem, který přepravoval osoby. Při nehodě sjede z vozovky a převrátí se. Z cisterny uniká nebezpečná látka, která kontaminuje životní prostředí jedné z obcí. Nastává mimořádná událost, která může kulminovat v krizovou situaci.

 Afghánské zkušenosti

Ve středu 2. března 2011 proběhla na půdě Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany prezentace příslušníků Armády Spojených států amerických, z 1st Squadron, 91st Cavarly (Airborne), kterou provedl její velitel podplukovník Paul Fellinger se skupinou svých spolupracovníků kapitánem Judem Frankem, nadporučíkem Jakobem Bradfieldem a nadporučíkem Paulem Bayllessem.

 

Vyšlo letošní první číslo Listů U​niverzity obrany

V únorovém čísle se například dozvíte, jaké návštěvy poctily od nového roku naší školu, co se projednávalo na kolegiu rektora-velitele nebo na zasedání Akademického senátu UO. Významnou událostí byl sedmnáctý ročník mezinárodního mistrovství české armády v zimním přírodním víceboji. Na několika stránkách se představí také Centrum jazykové přípravy, studenti se s našimi čtenáři podělí o své zkušenosti ze zahraničních pobytů a čeká na vás nový seriál vojenského pozorovatele OSN Rok pod modrou vlajkou.

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme