Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Archív zpráv - únor 2011

DOCENDO DISCIMUS

 

Archív zpráv - únor 2011

Nové požadavky na obsah přípravy ekonomických specialistů

Dne 24. února 2011 proběhl v Síni vědecké rady Univerzity obrany seminář na téma „Nové požadavky na obsah přípravy ekonomických specialistů MO ČR“. Jednání proběhlo z iniciativy Katedry ekonomie Fakulty ekonomiky a managementu UO s cílem přípravy jak formulovat novou obsahovou náplň vyučovaných předmětů v rámci modulů Řízení finančních zdrojů v bakalářském studijním programu a magisterského studijního programu v rámci modulu Řízení kvality.

Seminář na téma „Rozvoj operačního umění“

Dne 24. února 2011 proběhl na Univerzitě obrany odborný seminář na téma „Rozvoj operačního umění“. Tento seminář připravila Odborná sekce operačního umění a taktiky Rady resortu Ministerstva obrany pro výzkum, experimentální vývoj a inovace. Záštitu nad odborným seminářem převzal 1. zástupce náčelníka Generálního štábu AČR, brigádní generál Ing. Miroslav Žižka. Semináře se účastnili zástupci všech organizačních celků Generálního štábu, operačních velitelství a brigád.

Realizace projektu "Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu"

Projekt Evropských sociální fondů Vzdělávání pro bezpečnostní systém státu (CZ.1.07/2.2.00/15.0070), realizovaný na Fakultě ekonomiky a managementu Univerzity obrany v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, pokročil do své další fáze.

Workshop Distribuovaná simulace v AČR

Dne 18. února 2011 se v prostorách klubu Univerzity obrany konalo pracovní setkání odborníků z oblasti modelování a simulace v AČR. Stěžejním projednávaným tématem byla problematika distribuované simulace, která ve všech vyspělých armádách představuje základní technologický předpoklad pro provádění společného výcviku všech druhů vojsk.   

Spolupráce v rámci Erasmu se prohlubuje

V úterý dne 22. února 2011 přijela na krátkou návštěvu delegace z polské Vojenské akademie pozemních sil generála Tadeusze Kosciuszka (VAPS) ve Wroclawi, vedená proděkanem Fakulty managementu plukovníkem Marianem Żuberem, Ph.D. Návštěva měla jasný cíl setkat se s rektorem Univerzity obrany profesorem Ing. Rudolfem Urbanem, CSc., a podepsat s ním Bilaterální dohodu v rámci programu Erasmus o výměně studentů, učitelů i ostatních zaměstnanců mezi oběma školami.

Reprezentační ples Univerzity obrany v pohodovém rytmu

K brněnské plesové sezóně neodmyslitelně patří i reprezentační ples Univerzity obrany. Ten letošní se uskutečnil v pátek 18. února v OREA hotelu Voroněž. Zábavný program v hlavním sále hotelu se tentokrát nesl ve stylu country. Tento nevšední taneční zážitek, o který se postarala brněnská country skupina Honky Tonk, laiky pohladil a znalce potěšil. 

Ministr obrany navštívil Univerzitu o​brany

V rámci své návštěvy v Přerově, Vyškově a Brně navštívil ministr obrany Alexandr Vondra v pátek 18. února 2011 v odpoledních hodinách Univerzitu obrany. Po účasti na vyřazení loňských absolventů univerzity 30. července 2010 šlo již o druhou ministrovu návštěvu na této vojenské vysoké škole, která připravuje vojenské profesionály pro potřeby Armády ČR a současně civilní studenty ve prospěch bezpečnostního systému státu a obranného průmyslu. 

Skončil pátý běh Kurzu palubních střelců

Slavnostním předáním certifikátů o absolvování skončil dne 18. 2. 2011 pátý běh Kurzu palubních střelců, který pořádá Katedra letectva Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany. Certifikát s celkovým hodnocením „prospěl“ předal absolventům kurzu vedoucí této katedry plukovník gšt. Ing. Miloslav Bauer. 

Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti

Ve dnech 17. a 18. února 2011 proběhly na Katedře řízení lidských zdrojů Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany v Brně zkoušky a obhajoby závěrečných prací účastníků studia v programu celoživotního vzdělávání „Doplňující studium k získání pedagogické způsobilosti“. Před zkušební komisi, jmenovanou děkanem FEM, předstoupilo celkem 20 účastníků, kteří absolvovali závěrečnou zkoušku z pedagogiky, psychologie, didaktiky a obhájili závěrečnou práci.

 Metodický den děkana FVT

 Ve čtvrtek 17. února 2011 proběhl metodický den děkana Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany za účasti hlavních řídicích pracovníků kateder FVT.

Prohloubení spolupráce v rámci Military Erasmus

O prohloubení spolupráce v rámci vojenské podoby programu Erasmus projevila zájem švédská National Defence College (NDC) ve Stockholmu. Její ředitel pro studijní záležitosti Ove Lind krátce navštívil naši univerzitu ve dnech 15. a 16. února 2011. Cílem návštěvy bylo ujasnit si, co od tohoto projektu může očekávat škola, která není bezprostředně zapojena do standardní části programu Erasmus a jaká jsou očekávání České republiky coby předsednické země LoD7, což je pracovní skupina, která zmíněnou iniciativu zastřešuje od doby našeho předsednictví EU v roce 2009.  

Přednáška příslušníků 5. kontingentu PRT AČR

Ve čtvrtek 10. února 2011 proběhla na Univerzitě obrany prezentace příslušníků 5. kontingentu PRT Armády České republiky, který v loňském roce působil v provincii Lógar v Afghánistánu. O osobní zkušenosti a poznatky se přijeli podělit kapitán Ing. Kamil Vícha, kaplan 13. dělostřelecké brigády, a příslušníci 103. střediska CIMIC-PSYOPS nadporučice Bc. Silvie Javorová a nadporučík Bc. Josef Daňhel. 

 

Návštěva delegátů ECRAF na Univerzitě obrany

V úterý 8. února 2011 navštívili Univerzitu obrany dva zahraniční delegáti konference ECRAF v doprovodu tří příslušníků velitelství Vojenské policie Ministerstva obrany ČR. Po přijetí prorektorem Univerzity obrany pro vnější vztahy plukovníkem Ing. Jaroslavem Průchou následovala prezentace Katedry logistiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany. 

Závěrečný ceremoniál armádního závodu Winter Survival 2011

Slavnostním vyhlášením výsledků v pátek 4. února 2011 na Ovčárně pod Pradědem skončilo mezinárodní Mistrovství Armády České republiky v zimním přírodním víceboji Winter Survival 2011. Závěrečného ceremoniálu tohoto armádního závodu, který pravidelně organizačně zabezpečuje Univerzita obrany, se zúčastnil náměstek ministra obrany pro personalistiku Michael Hrbata. Vítěznému týmu předal poháry a svoji osobní plaketu.

Seminář Povodně 2010

Seminář Povodně 2010

Ve dnech 3. a 4. února 2011 proběhl na Klubu Univerzity obrany pracovní seminář ženijního vojska "POVODNĚ 2010". Seminář se konal pod záštitou Náčelníka ženijního vojska AČR plk. Róberta Bieleného a jeho hlavním cílem bylo prodiskutovat otázky spojené s nasazením ženijního vojska na odstraňování následků povodní a podobných přírodních katastrof.

Na Winter Survival 2011 je dobojováno

Na Winter Survival 2011 je dobojováno

Ve čtvrtek 3. února 2011 odpoledne je v Jesenických horách po všem. Čtyři dny tvrdého soupeření s nástrahami přírody, s náročnými úkoly a se sebou samým mají účastníci armádního závodu Winter Survival 2011 za sebou. Po finálovém boji v štafetách přední pozice na mistrovství obsazují české týmy. 

Nejtěžší etapu závodu Winter Survival 2011 mají vojáci za sebou

Nejtěžší etapu závodu Winter Survival 2011 mají vojáci za sebou

Mapa, buzola, lyže a batoh s povinnou výbavou. To jsou nezbytné pomůcky vojáků, účastníků mezinárodního Mistrovství Armády České republiky v zimním přírodním víceboji Winter Survival 2011 v Jeseníkách. Ve středu 2. února 2011 hned po šesté ráno vyrážely týmy z prostoru u osady Bílý Potok západně od Vrbna pod Pradědem na druhou část dvoudenní vytrvalostní etapy. 

Návštěva britských studentů

Návštěva britských studentů

Ve středu 2. 2. 2011 navštívili Univerzitu obrany studenti kurzu „Joint Services Command Staff College“ z Velké Británie. Početná skupina 54 studentů a 6 pedagogů měla v průběhu celodenní návštěvy brněnského regionu bohatý program. 

Druhý den závodu Winter Survival 2011

Druhý den závodu Winter Survival 2011

Jestliže si armádní zimní přírodní víceboj Winter Survival vydobyl nálepku extrémní závod, pak dvojnásobně platí takové označení pro hlavní, v pořadí druhou etapu. Za dva dny musí soutěžní týmy urazit s kompletní výbavou pro přežití přes padesát kilometrů horským terénem Hrubého Jeseníku a přitom plnit obtížné úkoly, které pro ně připravili učitelé z Centra tělesné výchovy a sportu Univerzity obrany v Brně. 

Vojáci mají za sebou první etapu závodu

Vojáci mají za sebou první etapu závodu

První soutěžní den na armádním mistrovství Winter Survival 2011 v Jeseníkách byl v pondělí 31. ledna 2011 ve znamení sjezdového lyžování a přesunů v horách. Dobře vybaveni psychicky a stejně dobře připraveni fyzicky nastoupili vojáci na start obtížného závodu. Jejich cesta do finále však vede přes tři etapy soutěže.

​Archív zpráv


2012


2011

 

2010

 

2009

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme