Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Srbští kolegové se vzdělávají na Univerzitě obrany

DOCENDO DISCIMUS

 

Srbští kolegové se vzdělávají na Univerzitě obrany

Výsledkem letošní úspěšné spolupráce vojenských vzdělávacích institucí v Srbsku a Česku za výrazné podpory Kontaktní ambasády NATO v Bělehradě je celkem 14 bilaterálních aktivit. Poslední z nich, organizovaná Katedrou logistiky Fakulty ekonomiky a managementu Univerzity obrany, je krátkodobý kurz „Procesy přijetí, shromáždění, následného přesunu a integrace“ dále jen RSOM&I. Probíhá v týdnu od 5. do 9. prosince na Univerzitě obrany v Brně.

Jeho hlavní náplní jsou aktivity realizované v etapě zasazení jednotek při využití místní infrastruktury. Proces výuky oblasti RSOM&I předpokládá znalosti z operačního plánování, průzkumu a způsobu využití kontraktátorů v misích. Představuje tedy náročnou operaci a klade vysoké požadavky na všechny participující. 

Výrazným přínosem hladkého průběhu kurzu je skutečnost, že se jeho účastníci zúčastnili všech zaměstnání realizovaných Katedrou logistiky UO ve prospěch Národní akademie obrany v Bělehradě.  Vzhledem k navazujícímu scénáři a znalostí účastníků bylo možné hned od prvního dne řešit problémy procesů RSOM&I a analyzovat odpovědnosti jednotlivých organizačních struktur OS České republiky a Srbska. 

Vzhledem k rozmanitosti úkolů logistické podpory a nutnosti realizovat aktivity v mnohonárodním prostředí byla na závěr kurzu zařazena návštěva Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státního ověřování jakosti v Praze. 

S cílem přinášet našim kolegům z Národní akademie obrany v Bělehradě především nové a ověřené znalosti, je příprava kurzů koordinována se Sekcí logistiky Ministerstva obrany a představiteli Mnohonárodního centra pro koordinaci logistiky. 

Úzká spolupráce s Kontaktní ambasádou v Bělehradě umožnila rovněž pro příští rok naplánovat bilaterální aktivity, které již budou zaměřeny na činnost ve štábech brigád a praporů.

 

Autor: Zbyšek Korecki, foto: Zdeňka Dubová​​​

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2019 Univerzita obrany v Brně | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme