Přeskočit příkazy pásu karet
Přejít k hlavnímu obsahu
Spolupráce českých a kanadských vojenských geografů-pedagogů

DOCENDO DISCIMUS

 

Spolupráce českých a kanadských vojenských geografů-pedagogů

Mezi zahraniční partnerské organizace, se kterými Katedra vojenské geografie a meteorologie Fakulty vojenských technologií Univerzity obrany dlouhodobě udržuje odborné i společenské kontakty, patří Škola vojenského mapování kanadských ozbrojených sil (Canadian Forces School of Military Mapping - SMM) v Ottawě. Tato škola je součástí kanadské geografické služby (Mapping and Charting Establishment) a zabezpečuje vzdělávání specialistů geografické odbornosti, kteří se zabývají geografickou podporou a vojenskými aplikacemi geomatiky.

V pondělí 21. listopadu 2011 velitel SMM major Mathieu Primeau navštívil Univerzitu obrany a Katedru vojenské geografie a meteorologie. Účelem návštěvy byla především jednání o možné spolupráci, která by rozšířila současný formát kontaktů, jenž byl dosud omezen na výměnu informací prostřednictvím elektronické pošty. Již dříve byly do Ottawy zaslány učebnice analýz terénu a průchodnosti doc. Ing. Mariana Rybanského, CSc., které kanadské partnery oslovily do té míry, že se jednání týkala zejména těchto témat. Mezi možnostmi rozšíření spolupráce, které byly projednávány, patřilo například zpracování části disertace studenta SMM na katedře nebo naopak možná účast studentů UO oboru Vojenská geografie a meteorologie (VGM) v některém z kurzů v SMM. Byly prodiskutovány rovněž možnosti společného publikování.

 V rámci návštěvy proběhla na katedře přednáška majora Primeau spojená s besedou se studenty 3. ročníku bakalářského studia a 1. a 2. ročníku navazujícího magisterského studia oboru VGM. Tématem byly aktuální poznatky a zkušenosti kanadské armády s geografickou podporou v rámci mise ISAF v Afghánistánu. Studenti tak měli možnost si doplnit informace týkající se geografického zabezpečení operací, což je téma, se kterým přijde většina z nich do styku relativně záhy po nástupu do praxe.

Velitele SMM rovněž přijal děkan Fakulty vojenských technologií UO plukovník prof. Ing. Zdeněk Vintr, CSc. Seznámil hosta se složením fakulty, průběhem studia na UO a zajímal se o podmínky studia studentů v SMM. Hovor se týkal společných prvků i odlišností obou vzdělávacích institucí. V závěru se samozřejmě stočil i na možnosti širší spolupráce.

Po uvedených oficialitách pokračoval program návštěvy pracovním jednáním o konkrétních otázkách spolupráce SMM a Katedry vojenské geografie a meteorologie. Probírala se možná témata společných prací studentů, podmínky výměny studentů a došlo i na výměnu osobních zkušeností z různých misí. Jednání se protáhlo do večerních hodin a bylo zakončeno prohlídkou večerního Brna a pozváním na večeři.

 

Autor: Vladimír Kovařík​

​ 

Archív zpráv

2012

Leden

Únor

Březen

Duben

Květen

Červen

Červenec

Srpen

Září

Říjen

Listopad

Prosinec

 

2011

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2010

01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06

07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12

 

2009

Zprávy 2009​​

   
© 2021 Univerzita obrany | Kounicova 65, 662 10 Brno, Czech Republic
  • Jsme na Facebooku
  • Instagram
  • Webová alba Picasa
  • Tweetujeme
  • Tweetujeme